úterý 13. srpna 2013

"Já nejsem tak tlustá, já jsem tak krásná až to přetékám"

 


Trochu statistiky -

Na světě žije více než 1 miliarda lidí s nadváhou, z toho je jich 300 milionů obézních. Hlavní příčinou obezity je nadměrná spotřeba a nevhodné stravovací návyky, doprovázené nedostatečným pohybem. Není to ovšem jen problém „estetický“, obezita je spojena s výskytem celé škály chorob, ať už to jsou nemoci nervové soustavy, koronárních cév, trávicího ústrojí nebo výskyt cukrovky.
Obezita s sebou nenese ovšem jen zdravotní důsledky, ale má také dopad na ekonomiku. Výdaje zdravotnictví na léčbu lidí s obezitou a nemocemi s ní spojenými nejsou malé. Například v Americe na léčbu obézních vynaloží 12 % všech zdravotních výdajů, což činí asi 100 miliard dolarů. Z ekonomického hlediska musíme vzít v úvahu také fakt, že obézní lidé mají menší pracovní efektivitu.

Co je obezita?

Nadváha a obezita jsou termíny, které jsou používány pro označení rozpětí váhy, které překračuje hranice zdravé tělesné hmotnosti. Pro definici obezity je obvykle využíván Body Mass Index. Podle indexu je hodnota vyšší než 25 bodů vyhodnocena jako nadváha. Za obézního člověka je považován ten, jehož hodnota indexu BMI překračuje 30 bodů. Ovšem při spojení s rizikovými faktory, jako je například cukrovka 2. typu, je obezita stanovena již při hodnotě 28 bodů.
Je ovšem třeba vzít na vědomí, že i když index BMI souvisí s obsahem tuku v těle, neměří ho přímo. Proto jeho vypovídací schopnost může být někdy zkreslená, zvláště u lidí, kteří mají hodně svaloviny. Například u atletů může BMI dosahovat hodnot nad 25 bodů, ačkoliv mají velmi málo tělesného tuku. Zvláště problematické je určení obezity u dětí, neboť jeho hodnoty se významně liší podle pohlaví a věku.

Jak je to v Čechách -

Trend vzrůstající nadváhy nabral na síle po roce 1992, předtím byl brzděn vzrůstajícími cenami potravin.
V posledních letech se Češi ve statistikách propracovali na přední místa. Mezi státy Evropské unie se v žebříčku počtu lidí s nadváhou v roce 2006 umístili na druhém místě, hned za Německem. V České republice v dospělé populaci je 52 % obézních, z čehož 35 % spadá do kategorie nadváhy a 17 % do kategorie obezity. K nadměrné hmotnosti našeho národa přispívají více muži než ženy, neboť nadváhu má téměř 60 % mužské populace a 47 % připadá na ženy.

Nástup moderního životního stylu se podepsal také na dětech a trend vzrůstající obezity se objevuje i v nižších věkových skupinách. V dětské populaci ve věku 6 – 12 let trpí 10 % dětí nadváhou a 10 % je obézních, přičemž největší podíl obézních, a to 18 %, vykazují děti kolem sedmého roku, což je následek změny denního režimu a životního stylu, který souvisí s nástupem do školy. Ve věkové skupině 13 – 17 let počet dětí s nadměrnou váhou mírně klesá. Pokud sečteme čísla za nadváhu obezitu dohromady, vychází nám 11 %.

 I v tomto směru existují programy jak na to, s vysoce profesionálními odborníky a pokud se chcete dozvědět více, tak zde, Více informaci »

 A věřte mi, že když jsem to dokázala já, vozíčkářka, a ze 100 kg jsem zhubla na váhu pod 70kg, tak to dokážete i vy, celý proces hubnutí trval 4 roky, ale musíte mít pevnou vůli a vytrvalost a podporu odborníků a co je důležité - neznám za ty tři roky (to si držím váhu pod 70 kg) žádný JOJO efekt