úterý 31. prosince 2013

Novoročenka

 
 
 
 
 
Krásného Silvestra, hodně veselého a šťastné vykročení do nového roku přeje všem mým čtenářům
Irena Hufová 
 
 
 
 
 
 

pondělí 30. prosince 2013

Co je láska

Posedlost zprávami aneb Kdy už opět napíše?

  Jistě to znáte. Čekáte, a nic. Už hodinu nic. Co si to dovoluje? Nemiluje mě, to je jasné. Kašlu na něj, vypnu mobil. Tak. Jenže...
Uběhne pár minut a zase telefon zapínáte. Ukvapila jsem se. Třeba něco dělá. Deset minut nic, dvacet minut. Ach jo.... Píšete znovu a vyčítáte mu, že mlčí. Copak není zamilovaný tak jako vy? Naštvaně odepisuje (najednou to jde hned) a dává vám najevo, že má také jinou práci než pořád psát. Přece jste se viděli včera. A co vy? Nejdříve jste vzteky bezsebe, pak pláčete, pak se třeba rozběhnete za ním, ale nekončí to jinak než dalšími výčitkami...Poznáváte se?
  Bohužel si většina takto uvažujících lidí myslí, že jen oni, nikoli protějšek, je schopen lásky. Mají představu, že láska je neustálé ujišťování a věnování maximální pozornosti druhému. A jakmile se chvíli nic neděje, jsou sklíčení, že všechno mizí. Nastoupí pocit, že už druhého nezajímají a možná ho i začnou podezírat z nevěry. Protože přece kdyby je miloval, je neustále s nimi nebo alespoň na telefonu.
  Mé stránky vznikly i proto, abych vás mohla z tohoto omylu vyvést. Láska je něco docela jiného. Zítra si o tom mnohé povíme. Zatím jen přemýšlejte, zda je láska neustálý strach, bolest, zármutek, dávání viny a jiné podobné emoce či postoje. Odpověď je samozřejmě, že ne, není. A co je tedy láska? Na shledanou zítra. Krásný večer. :-)
 
 
 
 Cesta k sobě
 
Posedlost zprávami aneb Kdy už opět napíše?
Jistě to znáte. Čekáte, a nic. Už hodinu nic. Co si to dovoluje? Nemiluje mě, to je jasné.
Kašlu na něj, vypnu... mobil. Tak. Jenže... Uběhne pár minut a zase telefon zapínáte. Ukvapila jsem se. Třeba něco dělá. Deset minut nic, dvacet minut. Ach jo.... Píšete znovu a vyčítáte mu, že mlčí. Copak není zamilovaný tak jako vy?
Naštvaně odepisuje (najednou to jde hned) a dává vám najevo, že má také jinou práci než pořád psát. Přece jste se viděli včera.
A co vy? Nejdříve jste vzteky bez sebe, pak pláčete, pak se třeba rozběhnete za ním, ale nekončí to jinak než dalšími výčitkami...Poznáváte se?  
Bohužel si většina takto uvažujících lidí myslí, že jen oni, nikoli protějšek, je schopen lásky. Mají představu, že láska je neustálé ujišťování a věnování maximální pozornosti druhému. A jakmile se chvíli nic neděje, jsou sklíčení, že všechno mizí. Nastoupí pocit, že už druhého nezajímají a možná ho i začnou podezírat z nevěry. Protože přece kdyby je miloval, je neustále s nimi nebo alespoň na telefonu.  
Mé stránky vznikly i proto, abych vás mohla z tohoto omylu vyvést.
Láska je něco docela jiného.
Zítra si o tom mnohé povíme. Zatím jen přemýšlejte, zda je láska neustálý strach, bolest, zármutek, dávání viny a jiné podobné emoce či postoje.
Odpověď je samozřejmě, že ne, není. A co je tedy láska?
 


ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ:
 
10 PRAVIDEL PRO ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ

1) Buďte upřímní. Ve slovech, gestech i myšlenkách. Jen tak mezi vámi vybudujete důvěru.

2) Buďte empatičtí. Přemýšlejte, jak se ten druhý cítí a proč se chová tak, jak se chová.

3) Mějte k partnerovi úctu. Nesnižujte a záměrně ho nezraňujte z žádného důvodu.

4) Nechte druhému svobodu. Každý má právo na svůj názor a právo na své rozhodnutí. Láska partnera k Vám není menší, pokud on dá přednost svým názorům před Vašimi. Respektujte odlišnost jeho osobnosti.

5) Nemanipulujte. Nesnažte se partnerovi vnutit svou vůli. Snažte se být tolerantní.

6) Komunikujte spolu. Říkejte jen to, co si skutečně myslíte. Mluvte jasně, nenaznačujte. To, co pro Vás je logické, druhý může pochopit úplně jinak, neboť hodnotí situace na základě svých zkušeností, názorů a postojů. Ze stejných důvodů si nedomýšlejte. Pak dochází ke zbytečným nedorozuměním. Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Naslouchejte partnerovi. Snažte se pochopit, co říká a jeho slova berte vážně.

7) Jednejte s čistými úmysly. Co nechcete, aby Vám druhý činil, nečiňte Vy sami.

8) Buďte ochotni se omluvit a odpustit.

9) Buďte vstřícní kompromisům a vyhněte se pokrytectví.

10) Milujte druhého takového, jaký je a nesnažte se ho změnit.

Více zde: http://www.horoskopy.name/stastne-partnerstvi/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
 
 
 
 
 
ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ:
10 PRAVIDEL PRO ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ
 
1) Buďte upřímní. Ve slovech, gestech i myšlenkách. Jen tak mezi vámi vybudujete důvěru. 2) ...Buďte empatičtí. Přemýšlejte, jak se ten druhý cítí a proč se chová tak, jak se chová.
3) Mějte k partnerovi úctu. Nesnižujte a záměrně ho nezraňujte z žádného důvodu.
4) Nechte druhému svobodu. Každý má právo na svůj názor a právo na své rozhodnutí. Láska partnera k Vám není menší, pokud on dá přednost svým názorům před Vašimi. Respektujte odlišnost jeho osobnosti.
5) Nemanipulujte. Nesnažte se partnerovi vnutit svou vůli. Snažte se být tolerantní.
6) Komunikujte spolu. Říkejte jen to, co si skutečně myslíte. Mluvte jasně, nenaznačujte. To, co pro Vás je logické, druhý může pochopit úplně jinak, neboť hodnotí situace na základě svých zkušeností, názorů a postojů. Ze stejných důvodů si nedomýšlejte. Pak dochází ke zbytečným nedorozuměním. Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Naslouchejte partnerovi. Snažte se pochopit, co říká a jeho slova berte vážně.
7) Jednejte s čistými úmysly. Co nechcete, aby Vám druhý činil, nečiňte Vy sami. Buďte ochotni se omluvit a odpustit.
9) Buďte vstřícní kompromisům a vyhněte se pokrytectví.
10) Milujte druhého takového, jaký je a nesnažte se ho změnit.

neděle 29. prosince 2013

Pleja Světlo Krystal

"Vaše vlastní hledání a růst do Světla a jen Vaší přítomností na místě kde se právě nacházíte, zaněcujete jiskru v ostatních aby se jejich touha změnila na proměňující plamen, který jim umožní naplnit svůj účel existence v této realitě" ..krásné.. ano souzním.. takto funguje (utváří) kolektivní vědomí, které má přinést Světlo na Zemi a je součástí Nejvyšší Boží existence. Zkušené duše tady a teď pracují (utvářejí) na plné obrátky.. Táhnou a inspirují ostatní duše (ty na nižším vývojovém stupni) aby také utvářeli reality, co rezonují s vyššími frekvencemi a naplnili to, k čemu se jako kolektivní vědomí zavázali. Nějakou dobu se už toto děje. Pracovníci Světla se svým vědomím spojují a probouzejí (kristovskými energiemi) ostatní vědomí, které ještě "spí". V tom je naše síla a Světlo tak postupně prostupuje nízkými energiemi a čistí matičku Zemi.
 
S přáním všeho dobrého a nádhernými tvořivými energiemi Pleja.. 

Deník Natálie Tothové

 
 
 
Z deníku Natálie Tothové
Tam, kde končí průměrný vztah dvou lidí, tam začíná duchovní vztah dvou zralých bytostí, nebot´ se jejich Duše již probudily a vědomě postoupily na vyšší duchovní úroveń. Vydali se na cestu Duchovního partnerství.

Bůh jim žehná, Vesmír je podporuje, Světlo je povede, srdce napoví.

Přeji vám krásný závěr roku, přátelé- Natálie
 
 

středa 25. prosince 2013

Dobrý nápad

 
 
Netradiční vánoční stromeček
 
 
 
 
 
 
 
Možná trochu se zpožděním, ale představuji vám zde krásný a netradiční vánoční stromeček a
zároveň Vám přeji krásné sváteční dny plné pohody
Irena Hufová 

SDĚLENÍ

SDĚLENÍ  Pleja Světlo Kristal
..............
Přátelé drazí
Jsem nastavena tak, jak se tady na svých stránkách prezentuji, co utvářím, předávám, sdílím..
Necítím se být někým víc nebo míň, jsem jen probuzena v daném čase
a tvořím spolu s vámi. Jsme jedno(tou) a jsme si všichni rovni.
Ale ne každý, to má nastavené stejně.

Vy, co jste sem na Zemi přišli z vyšších světů, si sebou již nesete jisté zkušenosti, které se ve vás zaktivovali a nyní z nich můžete čerpat.
Duše na vyšším vývojovém stupni tady přišly s danými úkoly a jako zástupci světelných sil podle toho i konají.
Ne všichni ale jsou nastaveni stejně.
Pracovníci Světla jsou rozseti na předem určených energetických místech, se zadanými úkoly, které s láskou také i plní.
Pracovníka Světla poznáte snadno, neútočí slovem na jiné a vždy reaguje tak aby do slov vkládal jen vyšší vibrace. Jinak by to ani nebylo možné neboť
jeho vědomí vibruje už jen na vyšších frekvencích. Pokud na něčích fb stránkách narazíte i na ego, manipulaci, odsuzování, nějaké slovní útoky.. nejedná se o pracovníka Světla - zástupce světelných sil, ačkoliv se za něj vydává.
Mohlo by se stát, že lidé "hledající svou duši" se napojí na nepravé duchovní učení, které ukazuje jiný směr a duše poté spíše tápe a bloudí..
Buďme v tomhle obezřetní !

Vy, co jste na Zemi přišli z nižších světů, máte pochopit jisté lekce, které vás ve svém vývoji mají posunout výše. To dokážete,když nebudete upřednostňovat své ego ! Nebuďte sobě brzdou ale hnacím motorem. Spolu s dušemi z vyšších světů nyní utváříte svět nový, jednotný a v souladu s vysokofrekvenčními energiemi.
Buďte poctění, že i vy jste součástí velkolepého vesmírného projektu.
Zapojte se společně k zástupcům světelných sil a staňte se také pracovníky Světla. Spolupracujte s nimi.. Vy sami o tom rozhodujete !
Země tak moc prahne po našem Světle. Posvěcujme..
S láskou a požehnáním všeho dobrého a pokojného Pleja..


Odkaz

 
 
Pleja Světlo Kristal
 
 
 
Nejvíce toužíme po zdraví, když onemocníme. Pokud nepomohou lékaři, tonoucí se i stébla chytá. Nejsem zastáncem striktně alternativního léčení. Když nemoc už bují v těle, je zpravidla pozdě řešit věci jen na jemnohmotné úrovni. Je to podobn...é, jako by si někdo zlomil nohu a my bychom mu pomáhali tím, že mu budeme pouze dávat energii, aniž bychom zastavili krvácení, narovnali nohu a zafixovali kosti. Takže nepodceňujme důležitost lékaře a nepřeceňujme léčitele. Vždy je vhodné, když léčitel a lékař úzce spolupracují. Úskalím energetického léčení je čistota léčitele - tedy vyrovnanost vlastností a jeho napojení na Zdroj.
S léčiteli je to u nás jako s věštci. Ty dobré bych spočítal na prstech rukou. O těch, co jsou napojení na moderní ezosystémy ani nemluvím. A je jedno, jak si kdo metodu nazve, zda tvrdí, že léčí božím světlem, vesmírnou energií nebo já nevím čím ještě. Nechejme spát i bludaře, co pálí svíčky, papírky a posílají energii na stovky kilometrů daleko. Zvláště andělíčkáři, kteří slibují zázraky na počkání a nemožné do tří dnů v tomto směru hrají prim. Někomu se možná občas uleví, ale jen proto, aby se jinému přitížilo. Zkrátka démon i anděl chodí vždy spolu – kam přijde anděl, tam už čeká démon a naopak. Většina těchto metod by vlastně vůbec nefungovala, nebýt univerzálního zákona - víra tvá tě uzdraví.
Když léčitel nezvládá diagnostiku příčin a karmy, může víc pokazit, protože každý zásah proti univerzálnímu zákonu je po zásluze potrestán. Důsledkem je, že nemoc může přenést na sebe anebo postihne rodinu či bližní. Stejně tak, když léčí energií své duše a těla nebo léčí to, co sám nemá vyřešené, přejímá nemoci svých pacientů buď on sám nebo jeho okolí. Vždy existuje zpětná vazba. Zákon akce a reakce je neúprosný.
Jak tedy pracuje skutečný léčitel? Vidí energie a aury nebo načítá klienta díky jemnohmotnému napojení (např. akášický tranz). Své závěry si vždy ověřuje dotazováním se pacienta na jeho způsob života, myšlení, emoce, postoje a minulost. Je tak schopen lépe uchopit a dohlédnout karmické příčiny nemoci. Zná univerzální zákony, které respektuje a nedopouští se jejich porušování z vlastní ani jiné vůle. Tedy slouží vždy Božímu záměru. Pokorně se sklání před vůlí Boha a léčí pouze s Jeho laskavým svolením. Nelečí důsledky, ani je nepotlačuje, ale zaměřuje se na příčiny. A příčina je z 99,9% v duši. Tedy otevírá sobě i druhým oči a léčí duši. Vede klienta, aby si sám řešil příčiny nemoci už v duši, neodstraňuje slepě důsledky, aby se klient vracel opět nemocen. Dobrý léčitel neposílá energii jako na běžícím páse na všechny strany, ale především učí pacienta, jak se má uzdravit sám. Vysvětluje, jak si pacient nemoc přitahuje. Přivádí k pochopení nemoci jako signálu těla či duše, který poukazuje, co je třeba v životě změnit. Proto největším léčitelem je vyrovnaná duše a nejlepším lékem je pacientova pokorná modlitba a víra v Boha.
Ivo Leinveber
 
 
 
 1.  
  •  

pondělí 23. prosince 2013

PřáníčkoVšem svým čtenářkám a čtenářům
přeji čarokrásné svátky vánoční,
plné lásky a pohody, v kruhu svých blízkých.


Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům,
není, co se zlatem třpytí.
Je to úsměv, láska, pohlazení.
Nad takový dar žádný není!


pondělí 16. prosince 2013

Klub ESSENS

Yogurt Maker ESSENS a ESSENS Colostrum Probiotics.

Yogurt maker ESSENS
Jogurtovač ESSENS se vyznačuje mimořádně snadnou obsluhou bez nutnosti jakéhokoli nastavování, ovládání nebo dohledu. Ohřev obstarává samoregulační inteligentní topné těleso PTC zaručující nejvyšší možnou bezpečnost a současně úsporný provoz. Jogurtovač je vyroben dle norem Evropské Unie, všechny použité materiály jsou stabilní a jogurtovací nádoba je zhotovena z vysoce kvalitní nerezové oceli určené pro potravinářské účely.

Základní vlastnosti a parametry:
- úsporný příkon 20W, samoregulační PTC topné těleso
- kvalitní nerezová nádoba na přípravu jogurtu se samostatným plastovým víkem
- celkový objem nádoby 1,5 l (s rezervou pro snadné rozmíchání probiotické směsi v 1 l mléka)
- čistý design bez komplikovaného ovládání s hladkým povrchem pro snadnou údržbu
- průhledné plastové víko umožňující sledovat přípravu jogurtu
- kontrolní dioda (signalizuje zapnutý stav)
Rozměry: průměr 214 mm, výška 145 mm (rozměry balení: 223×223×242 mm)
Hmotnost: 0,91 kg (hmotnost balení: 1,05 kg)
Součástí balení je návod v českém jazyce.

 
Prodejní cena: 840,- Kč

Yogurt Maker ESSENS
ESSENS Colostrum Probiotics
Doplněk stravy ESSENS Colostrum Probiotics obsahuje čtyři vybrané probiotické kultury - kmeny mikroorganismů s příznivými účinky, prebiotikum inulin a colostrum, které je zdrojem účinných protilátek. Výrobek je určen pro individuální přípravu „živých“ domácích jogurtů vysoké kvality.
* PROBIOTIKA = živé organismy, které vytváří rovnováhu střevní mikroflóry
** PREBIOTIKA = zdroj energie pro „jogurtové“ mikroorganismy a symbiotické střevní bakterie
Jogurt vytvořený z pro/prebiotické směsi ESSENS představuje takzvanou „funkční potravinu“. Tj. potravinu vyrobenou z přirozeně se vyskytujících složek, které mají vedle výživné hodnoty i příznivý účinek na zdraví konzumenta.
Obsah balení:
6 ks sáčků / 10 g směsi v jednom sáčku

Prodejní cena: 525,- Kč

ESSENS Colostrum Probiotics
Díky spojení ESSENS Colostrum Probiotics obohacených colostrem a jogurtovače ESSENS získáváte jedinečnou možnost vytvořit si opravdu zdravý bioaktivní jogurt nejvyšší možné kvality, který ideálním způsobem a bez přídavných chemických látek přirozeně přispívá k obnově vnitřní metabolické rovnováhy a zvýšení obranyschopnosti organismu.

Co potřebujeme k výrobě jogurtu: 
1 l (nejlépe plnotučného) čerstvého mléka, 1 sáček probiotické směsi ESSENS a jogurtovač ESSENS.

Příprava jogurtu: 
Do nerezové nádoby nalijete 1 litr mléka. Odstředěné nebo polotučné mléko produkuje řidší jogurt, zatímco z plnotučného mléka vyrobíte jogurt hustší. Je možné použít i mléko nepasterizované, které je však vhodné nejdříve převařit. Teplota mléka v jogurtovači nemá přesáhnout 43 °C, při delším působení vyšší teploty probiotické kultury hynou. Do mléka poté nasypete 1 sáček ESSENS Colostrum Probiotics a důkladně promícháte. Díky nádobě o objemu 1,5 litru bude příprava jogurtové směsi opravdu pohodlná, při míchaní v nerezové nádobě však doporučujeme používat plastové či dřevěné lžíce, aby se nádoba nepoškrábala.
Nerezovou nádobu poté přikryjete plastovým krytem, vložíte do hlavní části jogurtovače a uzavřete průhledným víkem. Díky unikátnímu topnému tělesu PTC se mezi nerezovou nádobu a samotný jogurtovač nepřidává voda! Po zapojení do zásuvky je automaticky zahájen proces výroby jogurtu. Ten trvá přibližně 4 – 6 hodin. Necháte-li jogurtové kultury pracovat déle, bude výsledný jogurt hustší a kyselejší. Záleží tedy pouze na vaší chuti, jak dlouho necháte přístroj zapnutý. Nemělo by to být však déle než 12 hodin. Jakmile je jogurt hotov, odpojte jogurtovač ze zásuvky. Ihned po dokončení procesu fermentace (mléčného kvašení) je jogurt připraven ke spotřebě. Ke stabilizaci (ztuhnutí) však důrazně doporučujeme umístit nádobu s jogurtem do chladničky, čímž se prodlouží i datum spotřeby. Doba uskladnění v chladničce by neměla přesáhnout 3 – 5 dnů.

Doba skladování:
Datum spotřeby nerozbalené probiotické směsi v sáčku je 6 měsíců od data výroby. Sáčky probiotické směsi skladujte při teplotě do 25 °C a chraňte před vyšší teplotou, která by mohla iniciovat předčasnou aktivaci bakteriálních kmenů.

Proč jogurt od nás? 
Jde o bioaktivní jogurt nejvyšší možné kvality vyráběný bez konzervantů, sladidel a dalších chemických přísad.
Jogurt vyrobený pomocí ESSENS Colostrum Probiotics se vyznačuje až 100 násobně vyšším počtem živých bakterií než běžně prodávané jogurty.
Díky jedinečnému výrobníku - jogurtovači ESSENS je možné si jej vyrobit kdykoliv a kdekoliv, a to již za 4 hodiny.

Přínos živých jogurtů ESSENS: 
Probiotická směs slouží k doplnění mléčných bakterií do zažívacího traktu, upravuje střevní mikroflóru narušenou v důsledku nevhodné stravy, léčbou antibiotiky apod. Zlepšuje a upravuje trávení, zabraňuje množení škodlivých látek a chrání sliznici žaludku a střev.
Svým působením napomáhá zvýšit odolnost organismu vůči případným infekcím a napomáhá celkovému posílení imunitního systému.
ESSENS Colostrum Probiotics dále napomáhá snížení hladiny cholesterolu v krvi, přispívá k přirozené ochraně proti průjmům, kvasinkovým infekcím, pomáhá tělu regulovat hladinu cukru v krvi, může podporovat vstřebávání vápníku a zmírňovat příznaky laktózové intolerance.
Colostrum obsažené v probiotické směsi ESSENS napomáhá podporovat obranyschopnost organismu, upravuje zažívání a má protizánětlivý účinek.

Užívání jogurtů ESSENS: 
Příznivé účinky probiotik na lidský organismus se projevují zejména při dlouhodobé a pravidelné konzumaci.
Ideální je užívat jogurt ESSENS čistý, ale můžeme ho dochutit ovocem, müsli, medem nebo marmeládou. Výborně chutná v salátech a je z něj možné připravit i dresink. Také se dá využít jako hydratační maska na obličej.


Pokud máte zájem o tuto vynikající novinku kontaktujte mně na adrese i.hufova@gmail.com nebo na telefonním čísle denně, vždy po 10té hodině +420774192746.

Pokud byste chtěli získat toto zboží za výhodnější cenu a ještě mnohem více zajímavých výrobků jak pro zdraví, tak pro krásu, staňte se partnery Klubu ESSENS, kontakt je stejný.

Pro zajímavost si prohlédněte webové stránky a možná vás to bude inspirovat: www.essens.cz

Taky je vaším problémem NADVÁHA

 
 
 
 
 
 • S námi budete hubnout s chutí – bez hladu a fádní stravy.
 • Poradenství ve výživě poskytujeme ZDARMA.
 • Jsme profesionálové a dokážeme Vám poradit i motivovat Vás, abyste vydrželi.
 • Máme nejširší sortiment exkluzivních produktů na trhu.
 • Nejsme virtuální firma, v ČR máme přes 60 poboček a 60 000 spokojených klientů.
Výživový poradce NATURHOUSE.
Tajemství našeho úspěchu spočívá v dobře definované profesionální metodě, která nás v tomto sektoru činí jedinečnými.
Přidaná hodnota tkví v osobním dietetickém poradenství ZDARMA.
 • S výživovým poradcem proberete Váš zdravotní stav a budete hledat příčiny stravovacích poruch.
 • Váš výživový poradce provede bioimpedanční analýzu, což je vážení na speciální váze, která pomocí lehkých a neškodných elektrických impulzů zjistí složení Vašeho těla.
 • Podle výsledků tohoto měření, Vašeho zdravotního stavu a stravovacích návyků Vám výživový poradce sestaví jídelníček na míru přesně pro Vás.
 • Aby dieta měla co největší účinky, poradce Vám doporučí i lehký pohyb a vybere přesně pro Vás některé z našich exkluzivních produktů na bázi výtažků z rostlin.*
 • Ideální je, abyste svého výživového poradce potkávali každý týden. Úvodní konzultace trvá přibližně 30 minut, pokračující pak už jen okolo 15 minut.
Mapa výživových poraden NATURHOUSE v ČR.
* Všechny výrobky mají certifikáty Státního zdravotního ústavu a jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR. Unikátní produkty NATURHOUSE jsou vyráběny ve vlastních evropských laboratořích HOUSEDIET a KILUVA a dostanete je pouze ve výživových poradnách NATURHOUSE.

O lásceMilý přátelé,

položili jste si někdy otázku:
Proč se zrovna tohle muselo stát mně?
Proč se mi to děje stále znovu a znovu dokola?

Všechno, co se v našem životě děje, má nějaký důvod
A tím důvodem je, abychom se něčemu naučili,
abychom více obohatili náš život, naši mysl a naši duši.

Pokud se Vám některé věci dějí stále dokola,
pravděpodobně jste ještě neodhalili lekci,
kterou si pro Vás život nachystal,
lekci, kterou Vás život chce naučit.

A pokud se Vám něco stalo v minulosti,
a nezáleží na tom, zda to vnímáte jako špatnou zkušenost,
nebo jako příjemnou zkušenost
stalo se to proto, abyste se z dané situace něčemu naučili,
něčemu, co Vás má posunout na další cestě životem.

Mnoho lidí chce zažívat jenom to dobré
ale potřebujete také protiklady.

Pokud byste nezažili občas něco nepříjemného,
nemohli byste ocenit to příjemné.

Proto si ceňte všeho, co Vám život přináší,
a vždy hledejte poučení,
které Vám v budoucnu pomůže na další cestě životem.

Jediné, na čem opravdu záleží, je láska.
Láska k partnerovi, láska k dětem, láska k bližním
a v první řadě láska k sobě


Nevěříte?

Potom se přihlaste na moji internetovou přednášku – webinář:
==> Jenom láska je skutečná
který se bude konat ve středu 18.12.2013 od 20:30.
Přihlaste se Z DAR MA na tento webinář na stránce:
http://www.koucmarie.cz/prednaska/
Odkaz, kde se bude přednáška vysílat přes internet, Vám zašlu
po přihlášení  ve středu 1 hodinu před začátkem přednášky.

Těším se na Vás

 
Marie Michaličková
Kouč osobního rozvoje a certifikovaný NLP kouč

sobota 14. prosince 2013

Netradiční vánoční svíčky


NoneMANDARINKOVÉ    SVÍČKY 
Stačí jen mandarinky s tlustou slupkou a olivový olej,
netřeba žádný vosk ani knot.
                              A taky potřebujeme sirky !!!                                            
                                                                                                                                              
Hoří dlouho, vyzkoušejte, skoro nic to nestojí, krásně to voní a vypadá :-) Využijeme jen slupku, mandarinku zužitkujeme na občerstvení hostů popřípadě pomocníků v kuchyni! :-) Mandarinku nařízneme asi v polovině po obvodu, opatrně odloupneme obě strany slupky (aniž bychom ji natrhli), nesmíme urvat "přírodní knot"! Napoprvé se to možná nepovede, ale ta druhá už bude určitě krásná! Potřebujeme na to opravdu macaté mandarinky, aby byl i pořádný knot! Z části bez knotu vyřízneme nějaký tvar (na vršku, bude to sloužit jako víčko-stínítko), který se nám líbí (hvězdička, srdíčko, je to jedno, dbáme jen na to, aby byl otvor velký, aby nám to potom nechytlo, vyzkoušíme, uvidíme, ničeho se nebojíme! :-D) Do části s knotem nalejeme dostatek (levného) olivového oleje (hodně se do mandarinky vsákne a ona bude hořet dlouho), pak knot zapálíme a přiklopíme víčkem s vyříznutým vrškem! Můžeme zkusit také plovoucí variantu (vložit do jakékoli nádobky s vodou) :-)

DOBRÁ OTÁZKA: nezdeformuje se teplem časem to "víčko" svíčky???
ODPOVĚĎ: trochu se ta mandarinka zmenší, je dobré dát tam hodně oleje (mandarinka je přirozeně vlhká, takže to bude ok) a nechat NÍZKÝ KNOT, ten se musí také pořádně nasáknout, pak se u něj podrží několik sekund sirka, aby nejprve oschl, pak chytne, taky je dobré udělat ten OTVOR VE VÍČKU VELKÝ, protože by to jinak shořelo - ale i to je to zábavné a zajímavé, pokud to je NA NEHOŘLAVÉM podkladu, nejlépe v té vodě, nic se nemůže stát, tato svíčka, hoří asi 90 minut.
                     
 
nakrojíme
Mandarinku
Mandarinku nakrojíme po obvodu
 
obvodupo
a opatrně sloupneme
 
opatrně
a
 
nejprvesloupneme
Sloupneme jednu půlku slupky
 
půlkujednu
 
tahle má výčnělekslupky
Tahle má výčnělek, to je knot - takže to je spodní část
 
a
to je knot - takže to je spodní část
 
 
ipoté
Poté i druhou část slupky
 
část
druhou
 
Obě je zpět prohnemeslupky.
 
Obě slupky zpět prohneme do miskovitého tvaru
Z vrchní části (bez knotu)do miskovitého tvaru.
 
Z vrchní části (bez knotu) uprostřed vyřízneme dostatečně velký, libovolná tvar
vyřízneme
uprostřed
 
tvar
libovolný
 
aby nám víčko neshořelo!
- dostatečně VELKÝ,
musí být dostatečně VELKÝ,aby nám víčko neshořelo!
zalejemeSpodní část (s knotem)
Spodní část (s knotem) zalijeme pořádně olivovým olejem, necháme dost nasáknout i knot!
- necháme dost nasáhnout i knot!pořádně olivovým olejem
 
knot zapálímePoté
Poté knot zapálíme (je třeba přidržet sirku déle, aby oschl)
NEZAPOMENEME(je třeba přidržet sirku déle, aby oschl).
 
 
NA NEHOŘLAVÝ POVRCH!SVÍČKU ULOŽIT
NEZAPOMENEME  SVÍČKU  ULOŽIT  NA  NEHOŘLAVÝ  POVRCH!!!
Přiklopíme víčkem!
(nebo ji potom dáme do nádobky s vodou).
NEBO  JI  ROVNOU  DÁT  DO  MISKY  S  VODOU
Přiklopíme víčkem a je to hotovo!!!
 
 
 
Tradá!
 
 
aneb jak málo stačí ke štěstí :-)