středa 25. prosince 2013

Odkaz

 
 
Pleja Světlo Kristal
 
 
 
Nejvíce toužíme po zdraví, když onemocníme. Pokud nepomohou lékaři, tonoucí se i stébla chytá. Nejsem zastáncem striktně alternativního léčení. Když nemoc už bují v těle, je zpravidla pozdě řešit věci jen na jemnohmotné úrovni. Je to podobn...é, jako by si někdo zlomil nohu a my bychom mu pomáhali tím, že mu budeme pouze dávat energii, aniž bychom zastavili krvácení, narovnali nohu a zafixovali kosti. Takže nepodceňujme důležitost lékaře a nepřeceňujme léčitele. Vždy je vhodné, když léčitel a lékař úzce spolupracují. Úskalím energetického léčení je čistota léčitele - tedy vyrovnanost vlastností a jeho napojení na Zdroj.
S léčiteli je to u nás jako s věštci. Ty dobré bych spočítal na prstech rukou. O těch, co jsou napojení na moderní ezosystémy ani nemluvím. A je jedno, jak si kdo metodu nazve, zda tvrdí, že léčí božím světlem, vesmírnou energií nebo já nevím čím ještě. Nechejme spát i bludaře, co pálí svíčky, papírky a posílají energii na stovky kilometrů daleko. Zvláště andělíčkáři, kteří slibují zázraky na počkání a nemožné do tří dnů v tomto směru hrají prim. Někomu se možná občas uleví, ale jen proto, aby se jinému přitížilo. Zkrátka démon i anděl chodí vždy spolu – kam přijde anděl, tam už čeká démon a naopak. Většina těchto metod by vlastně vůbec nefungovala, nebýt univerzálního zákona - víra tvá tě uzdraví.
Když léčitel nezvládá diagnostiku příčin a karmy, může víc pokazit, protože každý zásah proti univerzálnímu zákonu je po zásluze potrestán. Důsledkem je, že nemoc může přenést na sebe anebo postihne rodinu či bližní. Stejně tak, když léčí energií své duše a těla nebo léčí to, co sám nemá vyřešené, přejímá nemoci svých pacientů buď on sám nebo jeho okolí. Vždy existuje zpětná vazba. Zákon akce a reakce je neúprosný.
Jak tedy pracuje skutečný léčitel? Vidí energie a aury nebo načítá klienta díky jemnohmotnému napojení (např. akášický tranz). Své závěry si vždy ověřuje dotazováním se pacienta na jeho způsob života, myšlení, emoce, postoje a minulost. Je tak schopen lépe uchopit a dohlédnout karmické příčiny nemoci. Zná univerzální zákony, které respektuje a nedopouští se jejich porušování z vlastní ani jiné vůle. Tedy slouží vždy Božímu záměru. Pokorně se sklání před vůlí Boha a léčí pouze s Jeho laskavým svolením. Nelečí důsledky, ani je nepotlačuje, ale zaměřuje se na příčiny. A příčina je z 99,9% v duši. Tedy otevírá sobě i druhým oči a léčí duši. Vede klienta, aby si sám řešil příčiny nemoci už v duši, neodstraňuje slepě důsledky, aby se klient vracel opět nemocen. Dobrý léčitel neposílá energii jako na běžícím páse na všechny strany, ale především učí pacienta, jak se má uzdravit sám. Vysvětluje, jak si pacient nemoc přitahuje. Přivádí k pochopení nemoci jako signálu těla či duše, který poukazuje, co je třeba v životě změnit. Proto největším léčitelem je vyrovnaná duše a nejlepším lékem je pacientova pokorná modlitba a víra v Boha.
Ivo Leinveber
 
 
 
  1.  
    •