pondělí 30. prosince 2013

Co je láska

Posedlost zprávami aneb Kdy už opět napíše?

   Jistě to znáte. Čekáte, a nic. Už hodinu nic. Co si to dovoluje? Nemiluje mě, to je jasné. Kašlu na něj, vypnu mobil. Tak. Jenže...
Uběhne pár minut a zase telefon zapínáte. Ukvapila jsem se. Třeba něco dělá. Deset minut nic, dvacet minut. Ach jo.... Píšete znovu a vyčítáte mu, že mlčí. Copak není zamilovaný tak jako vy? Naštvaně odepisuje (najednou to jde hned) a dává vám najevo, že má také jinou práci než pořád psát. Přece jste se viděli včera. A co vy? Nejdříve jste vzteky bezsebe, pak pláčete, pak se třeba rozběhnete za ním, ale nekončí to jinak než dalšími výčitkami...Poznáváte se?
   Bohužel si většina takto uvažujících lidí myslí, že jen oni, nikoli protějšek, je schopen lásky. Mají představu, že láska je neustálé ujišťování a věnování maximální pozornosti druhému. A jakmile se chvíli nic neděje, jsou sklíčení, že všechno mizí. Nastoupí pocit, že už druhého nezajímají a možná ho i začnou podezírat z nevěry. Protože přece kdyby je miloval, je neustále s nimi nebo alespoň na telefonu.
   Mé stránky vznikly i proto, abych vás mohla z tohoto omylu vyvést. Láska je něco docela jiného. Zítra si o tom mnohé povíme. Zatím jen přemýšlejte, zda je láska neustálý strach, bolest, zármutek, dávání viny a jiné podobné emoce či postoje. Odpověď je samozřejmě, že ne, není. A co je tedy láska? Na shledanou zítra. Krásný večer. :-)
 
 
 
 Cesta k sobě
 
Posedlost zprávami aneb Kdy už opět napíše?
Jistě to znáte. Čekáte, a nic. Už hodinu nic. Co si to dovoluje? Nemiluje mě, to je jasné.
Kašlu na něj, vypnu... mobil. Tak. Jenže... Uběhne pár minut a zase telefon zapínáte. Ukvapila jsem se. Třeba něco dělá. Deset minut nic, dvacet minut. Ach jo.... Píšete znovu a vyčítáte mu, že mlčí. Copak není zamilovaný tak jako vy?
Naštvaně odepisuje (najednou to jde hned) a dává vám najevo, že má také jinou práci než pořád psát. Přece jste se viděli včera.
A co vy? Nejdříve jste vzteky bez sebe, pak pláčete, pak se třeba rozběhnete za ním, ale nekončí to jinak než dalšími výčitkami...Poznáváte se?  
Bohužel si většina takto uvažujících lidí myslí, že jen oni, nikoli protějšek, je schopen lásky. Mají představu, že láska je neustálé ujišťování a věnování maximální pozornosti druhému. A jakmile se chvíli nic neděje, jsou sklíčení, že všechno mizí. Nastoupí pocit, že už druhého nezajímají a možná ho i začnou podezírat z nevěry. Protože přece kdyby je miloval, je neustále s nimi nebo alespoň na telefonu.  
Mé stránky vznikly i proto, abych vás mohla z tohoto omylu vyvést.
Láska je něco docela jiného.
Zítra si o tom mnohé povíme. Zatím jen přemýšlejte, zda je láska neustálý strach, bolest, zármutek, dávání viny a jiné podobné emoce či postoje.
Odpověď je samozřejmě, že ne, není. A co je tedy láska?
 


ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ:
  
10 PRAVIDEL PRO ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ

1) Buďte upřímní. Ve slovech, gestech i myšlenkách. Jen tak mezi vámi vybudujete důvěru.

2) Buďte empatičtí. Přemýšlejte, jak se ten druhý cítí a proč se chová tak, jak se chová.

3) Mějte k partnerovi úctu. Nesnižujte a záměrně ho nezraňujte z žádného důvodu.

4) Nechte druhému svobodu. Každý má právo na svůj názor a právo na své rozhodnutí. Láska partnera k Vám není menší, pokud on dá přednost svým názorům před Vašimi. Respektujte odlišnost jeho osobnosti.

5) Nemanipulujte. Nesnažte se partnerovi vnutit svou vůli. Snažte se být tolerantní.

6) Komunikujte spolu. Říkejte jen to, co si skutečně myslíte. Mluvte jasně, nenaznačujte. To, co pro Vás je logické, druhý může pochopit úplně jinak, neboť hodnotí situace na základě svých zkušeností, názorů a postojů. Ze stejných důvodů si nedomýšlejte. Pak dochází ke zbytečným nedorozuměním. Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Naslouchejte partnerovi. Snažte se pochopit, co říká a jeho slova berte vážně.

7) Jednejte s čistými úmysly. Co nechcete, aby Vám druhý činil, nečiňte Vy sami.

8) Buďte ochotni se omluvit a odpustit.

9) Buďte vstřícní kompromisům a vyhněte se pokrytectví.

10) Milujte druhého takového, jaký je a nesnažte se ho změnit.

Více zde: http://www.horoskopy.name/stastne-partnerstvi/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
 
 
 
 
 
ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ:
10 PRAVIDEL PRO ŠŤASTNÉ PARTNERSTVÍ
 
1) Buďte upřímní. Ve slovech, gestech i myšlenkách. Jen tak mezi vámi vybudujete důvěru. 2) ...Buďte empatičtí. Přemýšlejte, jak se ten druhý cítí a proč se chová tak, jak se chová.
3) Mějte k partnerovi úctu. Nesnižujte a záměrně ho nezraňujte z žádného důvodu.
4) Nechte druhému svobodu. Každý má právo na svůj názor a právo na své rozhodnutí. Láska partnera k Vám není menší, pokud on dá přednost svým názorům před Vašimi. Respektujte odlišnost jeho osobnosti.
5) Nemanipulujte. Nesnažte se partnerovi vnutit svou vůli. Snažte se být tolerantní.
6) Komunikujte spolu. Říkejte jen to, co si skutečně myslíte. Mluvte jasně, nenaznačujte. To, co pro Vás je logické, druhý může pochopit úplně jinak, neboť hodnotí situace na základě svých zkušeností, názorů a postojů. Ze stejných důvodů si nedomýšlejte. Pak dochází ke zbytečným nedorozuměním. Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Naslouchejte partnerovi. Snažte se pochopit, co říká a jeho slova berte vážně.
7) Jednejte s čistými úmysly. Co nechcete, aby Vám druhý činil, nečiňte Vy sami. Buďte ochotni se omluvit a odpustit.
9) Buďte vstřícní kompromisům a vyhněte se pokrytectví.
10) Milujte druhého takového, jaký je a nesnažte se ho změnit.