středa 25. prosince 2013

SDĚLENÍ

SDĚLENÍ  Pleja Světlo Kristal
..............
Přátelé drazí
Jsem nastavena tak, jak se tady na svých stránkách prezentuji, co utvářím, předávám, sdílím..
Necítím se být někým víc nebo míň, jsem jen probuzena v daném čase
a tvořím spolu s vámi. Jsme jedno(tou) a jsme si všichni rovni.
Ale ne každý, to má nastavené stejně.

Vy, co jste sem na Zemi přišli z vyšších světů, si sebou již nesete jisté zkušenosti, které se ve vás zaktivovali a nyní z nich můžete čerpat.
Duše na vyšším vývojovém stupni tady přišly s danými úkoly a jako zástupci světelných sil podle toho i konají.
Ne všichni ale jsou nastaveni stejně.
Pracovníci Světla jsou rozseti na předem určených energetických místech, se zadanými úkoly, které s láskou také i plní.
Pracovníka Světla poznáte snadno, neútočí slovem na jiné a vždy reaguje tak aby do slov vkládal jen vyšší vibrace. Jinak by to ani nebylo možné neboť
jeho vědomí vibruje už jen na vyšších frekvencích. Pokud na něčích fb stránkách narazíte i na ego, manipulaci, odsuzování, nějaké slovní útoky.. nejedná se o pracovníka Světla - zástupce světelných sil, ačkoliv se za něj vydává.
Mohlo by se stát, že lidé "hledající svou duši" se napojí na nepravé duchovní učení, které ukazuje jiný směr a duše poté spíše tápe a bloudí..
Buďme v tomhle obezřetní !

Vy, co jste na Zemi přišli z nižších světů, máte pochopit jisté lekce, které vás ve svém vývoji mají posunout výše. To dokážete,když nebudete upřednostňovat své ego ! Nebuďte sobě brzdou ale hnacím motorem. Spolu s dušemi z vyšších světů nyní utváříte svět nový, jednotný a v souladu s vysokofrekvenčními energiemi.
Buďte poctění, že i vy jste součástí velkolepého vesmírného projektu.
Zapojte se společně k zástupcům světelných sil a staňte se také pracovníky Světla. Spolupracujte s nimi.. Vy sami o tom rozhodujete !
Země tak moc prahne po našem Světle. Posvěcujme..
S láskou a požehnáním všeho dobrého a pokojného Pleja..