pondělí 22. září 2014

Horoskop na období 22. – 28. 9. 2014SVĚTLO A TMA

Horoskop na období 22. – 28. 9. 2014

Slunce vstupuje 23. 9. do znamení Vah a nastává podzimní 
rovnodennost. Den a noc jsou stejně dlouhé, 
světlo a tma, dobro a zlo je v rovnováze.
V době znamení Vah se do popředí dostává potřeba rovnováhy, 
nastolení míru a harmonických vztahů ve jménu oboustranného 
vítězství - Harmonizace - 
Ve skutečnosti se největší boj odehrává uvnitř nás.
Od 6. 7. 2014, kdy se objevil v horoskopu Boží prst, který symbolizoval 
proces obejmutí své niterné temnoty (obejmutí svého ďábla), se uvnitř 
nás spustil systém spojený s lidskou přirozeností. Doposud objevené 
světlo, probuzená božská přirozenost v nás, pochopení a uvědomění – 
to vše bylo překrýváno touto niternou temnotou, která pochází z 
mechanismu mysli. Tato temnota se pouští skrze strach. V této době vše 
graduje a tísnivá situace je velmi citelná. Každý člověk má v sobě 
nejcitlivější, nejbolestivější téma. Skrze toto individuální téma přichází 
strach – zatemnění světla v nitru. Temnota bojuje se světlem, aby 
neztratila svou moc, vliv, energii, a proto se spouštějí negativní 
programy, které si člověk myslel, že již má dávno za sebou, 
… aby bylo ukázáno, že se nic nezměnilo, že práce byla k ničemu, 
že je ta bolest stále  tady. 
A čím více jste probuzení a popř. máte vliv na druhé v probouzení a 
udržování světla, o to silnější programy, temnota a strachy budou proti 
vám použity, aby vám bylo zamezeno v produkování světla jak v sobě tak 
v druhých. 
Čím světelnější a svobodné bytosti, o to většími zkouškami tmy tyto 
bytosti prochází.
Moji milí, není to o tom, začít se bát. Je dobré vědět, že procházíme 
vnitřním bojem, kdy temnota se snaží z posledních sil získat převahu. 
Zároveň je důležité si uvědomit, že záleží na každém z nás, jestli v jeho 
nitru vyhraje temnota nad světlem. Na každém záleží.
Bylo mi dovoleno vynést na světlo pojmenování boje, ne však proto, 
abychom se začali bát a tím temnotě podlehli, ale naopak. Když si 
uvědomujete, že kolektivně procházíme tímto procesem, přestanete mít 
pocit selhávání a pochybností o sobě. A dokážete i rozlišit určitou 
zákeřnost, se kterou to přichází. 
Je tady výzva, která přichází ke každému z nás: 
buď se začnu bát a tma mě dostane, a nebo se k ní postavím čelem, 
a o to více zaktivuji svoje světlo. Temnota je tady proto, aby mně 
motivovala zesílit své světlo, rozhodnout se pro světlo, Lásku. V 
skutečnosti Bytí žádná temnota neexistuje, ta pramení jen z polarity, 
z mysli, z hodnocení (dobro a zlo) a z emočních bloků. Proto když 
překročíte určitou formu sebepoznání, dostanete se za polaritu. 
Přesto se člověk dostává do neustálého zkoušení z bdělosti, 
síly světla a pevnosti.
Pokud se ve vás objevují strachy, obavy a vynášejí se bolestivá místa, 
iluze, očekávání, pak se tedy radujte, děkujte, děkujte, děkujte. 
Už jen tím rozpustíte sílu, která s tím přichází, 
protože vděčnost je spojena se světlem.
Za co máte děkovat? Že vás to bolí? Že máte strach? 
Že jste v panice, a že je ohrožena vaše existence? 
Ne. Právě proto, že to bylo vyneseno na světlo, že to můžete vidět, 
že si to můžete uvědomovat: „Jééé tohle mám v sobě !? 
Teď vím, jakého mám protivníka proti sobě.“
Ať je vám v mysli přehráváno cokoliv, 
ať se vás to dotýká hmotně, fyzicky 
– Věřte! Veřte! Veřte ve svou sílu v sobě a v přemožení těchto her. 
Ona přijde pomoc zvenku, vždy se objeví a přijde i nám již brzo.
Přesto je důležité vědět, že máš v sobě sílu Bytí, máš ji v sobě, 
máš v sobě sílu Bytí. Rozhodnutí stát se světlem, mé srdce patří světlu. 
Stačí říci nahlas a plnou vahou prožitku se rozpustí testování. 
Zároveň buď připraven, že přijde jiný testovací pocit a znova projdeš… 
Potřebuješ své světlo zažít, strávit, ukotvit a to lze jen přes testování 
v těžkostech a pak si uvědomíš, jak silné je tvé světlo, 
Láska, Bytí, Jasnost.
Už tím, že toto čteš, je aktivována tvá síla čistého Bytí, 
ta síla sídlí v Tobě, v Tobě….
Jak dlouho budeme procházet tímto obdobím? 
Do prosince, kdy adventním časem začne sílit světlo. 
To neznamená, že až v této době může v Tobě vyhrát světlo. 
Může to být teď hned, v tomto okamžiku. To záleží na tobě! Je to v Tobě.
Nelze vám skrze slova popsat vše, co se děje, a jak a není to ani potřeba. 
Postačí vědět, že světlo je v Tobě a všichni Mistři – jak lidští, tak 
jemnohmotní – jsou s Tebou stále, v každém okamžiku, jen se k nim 
stačí obrátit. Živíš to, čemu dáváš pozornost.
Všechny strachy, představy, chtění a žádosti nechej projít kolem sebe – 
skrze sebe. Nechej je jen projít, jako chodce kolem tvého chrámu, 
nezastavuj se s nimi, nepoznávej je, neřeš je, jen jim poděkuj a požehnej. 
Oni nejsou ty, jsou to jen návštěvníci.
Novoluní ve Vahách nastává ráno 24. 9. na sabiánském symbolu :
,,Transmutace plodů minulých zkušeností v semena, 
která zachytí věčně tvořivého Ducha.“
Proces niterného zrání, poznání, probuzení, vědomého Bytí, 
aby mohlo být semenem pro nový cyklus existence.
Petra Nel Smolová
***
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a 
rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato 
poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 
Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.