pondělí 3. listopadu 2014

Indiánský horoskop podle data narození                   Indiánský horoskop 

                   podle data narození:

                 Jaké zvíře jste vy?


Indiánský horoskop přisuzuje lidem vlastnosti zvířat.

Ukazuje nám, jaké zřejmé (ale i skryté) vlastnosti jsme v den našeho 

narození získali a s čím se budeme muset po celý náš život potýkat.

To máme pořád samé blížence, raky, kozorohy.. co takhle vyzkoušet 

horoskop podle starých indiánů?

Bude přesnější, nebo zajímavější? - To uvidíte, když si ho zkusíte.

Níže je uvedena malá tabulka s daty narození, 

svůj výklad najdete pod ní.

Sokol.........( 21.3. - 19.4. )
Bobr.........( 20.4. - 20.5. )
Jelen.........( 21.5. - 20.6. )
Datel.........( 21.6. - 21.7. )
Losos.........( 22.7. - 21.8. )
Medvěd.........( 22.8. - 21.9. )
Havran.........( 22.9. - 22.10. )
Had.........( 23.10. - 22.11. )
Sova.........( 23.11. - 21.12. )
Husa.........( 22.12. - 19.1. )
Vydra.........( 20.1. - 18.2. )
Vlk.........( 19.2. - 20.3. )
SOKOL

Lidi narozené mezi 21. březnem a 19. dubnem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Sokoly". Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel 

(síla, aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr východní 

(cílevědomost, intuice, učení). Při charakterizování jednotlivých 

totemů můžeme vyjít ze znalosti života zvířat Kruhu Země. Není tomu 

jinak ani v případě znamení Sokola. Sokol je dravec. Bystrý pozorovatel 

schopný kdykoli a okamžitě vystartovat za svým cílem, kořistí, 

úlovkem. Myslí, že není třeba plánovat, prostě jen v pravý čas reagovat. 

Díky spontánnosti, často zbrklosti, někdy startuje vícekrát než uloví. 

To ho však neodradí od dalších vzletů.

Ve své schopnosti neoblomně věří, vytčené mety považuje za dosažené 

a pokud jich nedostane nevadí, aspoň se proletěl, viděl něco nového, 

ověřil si postupy. Úspěch se pak dříve či později určitě dostaví. 

Zdravý rozum mu občas zatemní temperament, náhlé emocionální 

vzplanutí - reaguje pak prudce, bez okolků, přímo. Jen aby nenarazil. 

Při rychlosti jeho letu to může hodně zabolet! To se může projevit i v 

mezilidských vztazích. "Sokolové" bývají v jednání s jinými lidmi přímí, 

upřímní, nenávidí přetvářku. Bývají dobrými zaměstnanci - 

jsou aktivní a svou práci odvedou svědomitě. 

Pokud si je znepřátelíte, můžete si za to sami.

Narozený v totemu Sokola nesnáší lenochy, prospěcháře a ani 

nezkoušejte hrát na ně nějakou špinavou hru! Jak jsem napsal výše - 

emoce mu okamžitě zatemní mysl a už je ve vzduchu a řítí se na vás 

plnou rychlostí. Ano, nemýlíte se, kořistí jste vy! Občas se mezi těmito 

jedinci vyskytnou poněkud sobecké, hrubé a bezohledné povahy. 

Pak je lepší nestát jim v cestě - chodí totiž přímo, bez oklik a vyhýbání. 

V opačném případě boji neuniknete. To je právě jejich velký (mnohdy 

bohužel poněkud těžký) úkol: vštípit si dovednost naslouchat jiným, 

naučit se dialogu. Příměru lovec - kořist můžeme použít i jedná-li se o 

milostné záležitosti. Samozřejmě, Sokol tu vystupuje v roli lovce. 

Jde přímo, nemá čas čekat.

Své lásce dokáže doletět i pro "modré z nebe", ale umí se pořádně 

rozzlobit. A uvidí-li kolem hnízda poletovat nezvaného hosta, 

opovážlivce, který si dělá zálusk na Sokolova partnera,

klidně si ho dá k večeři. 

Milí Sokolové, buďte hrdí, ale dělejte kompromisy, 

každý není váš nepřítel.BOBR

Lidé narození mezi 20. dubnem a 20. květnem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Bobry". Tyto zrozence ovlivňuje zemský živel 

(stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost), vládne jim pak vítr 

východní (cílevědomost, intuice, učení). Bobři milují jistotu a bezpečí. 

Stojí pevně na zemi, jsou to typičtí realisti. Mistři praktického života, 

moudří lidé. Člověk narozený v totemu Bobra si cílevědomě buduje 

kvalitní domeček, který stojí na pevných základech, není jen tak vidět a 

do kterého mají přístup výhradně pozvaní.

Jsou neustále v pohybu. Mají jasný plán, konkrétní vizi, budoucnost si 

umí dobře naplánovat. Krok po kroku jdou za svým cílem, zvládají 

metu za metou, nic neuspěchat - vše musí stát na pevných základech. 

Nekonečná aktivita a mravenčí práce se jim vyplácí. Po čase už to není 

neviditelná nora, kde Bobr přebývá. Stává se z ní, obrazně řečeno, 

honosná vila a posléze palác, který je neustále rozšiřován, vylepšován. 

Díky své šetrnosti, pracovitosti a praktičnosti jsou Bobři dobře 

zajištění pro život. S prostředky umí nakládat účelně. 

Pelíšek takového jedince pak může skrývat nejeden poklad. 

Jen ať pak přijde s prosíkem ten, který se Bobrovi celou dobu vysmíval, 

sám si užíval, rozhazoval a marnil peníze! Inu, kdo se směje naposled… 

Ale ne, Bobři jsou velkorysí.

Nic však nedají zadarmo. "Přijď, přilož ruku k dílu a já se ti odměním", 

říkají. Pravda, nic v životě však není úplně idylické. A tak jsou i Bobři, 

jejichž život není až tak růžový, jak si původně představovali. 

Pro malé věci občas přehlédnou ty velké. Upnou se na svůj plán, 

puntičkářsky plní každou stanovenou podmínku a leckdy si nevšimnou 

příležitosti, která přichází (často ani nechtějí). Nejspíš je to právě tím, 

že každý projekt tvoří s velkou pečlivostí a je jim pak líto jen tak od něj 

upustit a vrhnout se na jiný, byť mnohem výnosnější. 

Možná mají i strach.

Neustále totiž musí myslet na zadní vrátka a neumějí riskovat - 

lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Ono je to kolikrát i mnohem 

pohodlnější, že? Pohodlnost a pasivitu vidíme u těch, kteří jsou právě 

na bezpečí svého domova, svého pelíšku, až příliš závislí. Nejspíš to 

vypadá, že si první a druhý odstavec poněkud protiřečí, ale jsou to jen 

různé strany téže mince - jak jste si mohli všimnou, pramení z týchž 

potřeb. K jejich uspokojení ovšem nevede jen jedna cesta. 

A tak rozeznáváme Bobry-workoholiky na jedné straně a 

Bobry-pecivály na straně druhé.

Jistotu a bezpečí si zajistí oba, byť každý po svém. Kde stojíte vy? 

Podobně přistupují i k lásce a partnerství. Pomalu, nic neuspěchat. 

Nejdříve kvalitní základy, pak můžeme jít dál. Umí zajistit rodinné 

zázemí, teplo domova. Na svět se dívají přes konzervativní 

a"materialistické" brýle. Možná je něco mezi nebem a zemí a oni to 

nevidí. Možná se o něco okrádají, možná mají pravdu. 

To už musí zjistit každý sám. Takže Bobři-peciválové. 

Naučte se být v pravý čas flexibilní, překonejte pohodlnost, 

občas neuškodí opustit komfort domova a rozhlédnout po okolí! 

Bobři-workoholici. Měli by jste se naučit odpočívat a čas od času si 

vyhodit z kopýtka. K životu přistupujte s nadhledem. 

Nejen prací živ je člověk!JELEN

Lidi narozené mezi 21. květnem a 20. červnem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Jeleny". 

Tyto zrozence ovlivňuje vzdušný živel (myšlení, rozum, pohyblivost, 

bystrost), vládne jim pak vítr východní (cílevědomost, intuice, učení). 

Jsou šikovní pozorovatelé, nebezpečí a nepřítele umí vycítit na dálku. 

předstihem pak dokáží obratně reagovat. Elegantně se vyhýbají 

otevřeným konfliktům a bojům. Kdo uteče, vyhraje! 

Je-li však střet nevyhnutelný, nastaví hlavu. 

Ano, tam se totiž skrývá jejich mocná zbraň.

Znakem Jelenů je inteligence a bystrý rozum - jejich "zbraň". 

Tito lidé měli mnohdy hodně co mluvit k otázkám týkajících se 

kmenového života a vedení společenského života. 

Díky spojení nevšedních verbálních schopností, 

inteligence a umění okamžité reakce to byli vyjednávači a vyslanci, 

často přinášející či nabízející mír. Jeleni jsou jedinci společenští. 

Neobejdou se totiž bez podpory svých bližních, potřebují být chráněni. 

A navíc řekněte, když by byli sami, kdo by je obdivoval, před kým by se 

měli předvádět? Díky šarmu a osobnímu kouzlu se umí rychle 

seznamovat, navazovat kontakty, uzavírat přátelství. Není-li mu něco 

po chuti a stojí-li to skutečně za tu námahu, mnohdy vynaloží mnoho 

energie a stráví hodně času na zhmotnění svých představ. 

Nebývá to ke škodě jeho okolí, má cit pro detail, 

každá změna je tvůrčí a vede k lepšímu.

Jelenovo mínus spočívá v neschopnosti dotahovat své záměry až do 

úspěšného konce. Jednodušší je prostě někoho pověřit. 

Vyplývá to z jeho životního stylu. Je svobodný, přebíhá "z pastviny na 

pastvinu", všude vychutná to nejlepší a už aby zas běžel dál. Nejednou 

je mu vytýkána povrchnost, ledabylost, neochota k hlubšímu poznání. 

Když mu to chcete říct přímo, nezapomínejte na jeho rétorický talent! 

Brilantně ze sebe vysype milióny důvodů, výmluv. Přesvědčuje tak 

dlouho, až je úspěšný - jedině tam je schopen dotáhnout záměr až do 

konce. Prostě vás "ukecá". Pokud se naučí a zvykne své přednosti 

zneužívat, málokdy se mu chce jednat na rovinu. Má snahu každého si 

líbivými řečičkami omotat kolem prstu nebo naopak nikoho nepustí ke 

slovu, rád vede monology. Buď mu okouzlením podlehnete, 

nebo vám po "dialogu" s ním pořádně brní uši.

Nestálost se může projevit na emocionální rovině. Díky přecitlivělosti 

lehce podléhají strachu, jakoby stále čekali nepřítele, hrozbu. Neustálá 

připravenost k obraně či útěku se projevuje i na spánku, což je 

vyčerpává ještě víc. Potřebují se schovat pod ochranná křídla někoho 

silnějšího. Přátelská a otevřená společnost je jim největším darem. 

Buďte ostražití, ale uvědomte si, že ne každý k vám přichází s 

nepřátelskými úmysly. Naučte se poslouchat, vyslyšet druhé i když vás 

kritizují. Není to nic příjemného, ale "nastavit zrcadlo" potřebujeme 

každý. Dbejte na rodinné zázemí, pamatujte, že je dobré mít místo, kde 

se můžete vždy vrátit, i když je vám volnost vším.DATEL

Lidi narozené mezi 21. červnem a 21. červencem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Datly". 

Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel 

(cit, emoce, empatie, duševno), vládne jim pak vítr jižní (cítění, 

vnímání, empatie). Indiáni spatřovali v lidech zrozených 

v totemu Datla léčitele a mocné uzdravovatele. Byli přesvědčeni, že 

stejně, jako datel zbavuje strom nemoci zevnitř a zabíjí škůdce, kteří 

jsou zavrtaní hluboko v kmeni, mohou tito jedinci pomoci svému 

bližnímu taktéž "zevnitř". Tradovalo se o nich, že příčiny neduhů objeví 

díky citu, empatii a umění naslouchat. Byli to lékaři duše.

Stromy totiž indiáni chápali jako důležitý projev života a jako nedílnou 

součást Velké Matky - Země. Každý strom měl duši a tak ten, kdo 

dokázal uzdravit strom, musel být obdařen obrovskou mocí. Datlové 

velice dbají na vztahy s druhými lidmi. Často by se rozdali, jen aby bylo 

vše v pořádku a všechno klapalo. Dojde-li ke konfliktu, nesou to velmi 

těžce, ale znovu se vrhnou do práce a usmiřují. Jsou to často plaší, 

možná ostýchaví lidé, nezřídka se stává, že si kvůli své citlivé povaze 

staví bariéry před okolním světem právě, 

aby se ochránili před hrubými útoky. Citlivost neznamená slabost.

Nejsou to slaboši, jsou to silné osobnosti, jen tak si je neochočíte. 

Jdou si tiše za svým. Dobré vycházení s nimi může pokazit jejich častá 

náladovost, zapříčiněná zvýšenou vnímavostí. 

Pro druhé zapomínají na sebe. Rádi se cítí potřební, s neobyčejnou 

trpělivostí a sebezapřením se snaží pomáhat druhým. Bývají rovněž 

výbornými přáteli. Za projevenou náklonnost se dokáží odměňovat.

Mít Datla za příbuzného a sdílet s ním teplo domova je nesmírným 

štěstím. Je jejich prioritou zajistit harmonii, 

klid a zahrnout své blízké péčí. Tato starostlivost však může přerůst 

v přehnané opatrování - zejména takoví rodiče mají tendenci 

svým potomkům poněkud svazovat křídla a 

co nejdéle oddalovat jejich výlet z hnízda a osamostatnění.

Datel-potomek se snaží co nejdéle vyhřívat u rodinného krbu, 

rodiče by mu pak do samostatného života měli trochu pomoct. 

Může to být těžké, ale určitě se to vyplatí. Většinou pak dlouho 

nemešká a už pracuje na hnízdě vlastním, 

kde zanedlouho švitoří malá Datlí miminka.LOSOS

Lidi narozené mezi 22. červencem a 21. srpnem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Lososy". 

Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel 

(aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr jižní (cítění, vnímání, 

empatie). Losos je symbol obrovské síly, energie. Na své cestě zdolává 

nespočet zdánlivě nepřekonatelných překážek. Jako by měl nezlomnou 

vůli, obrovský motor, který ho žene vstříc úspěchu. Navíc je od přírody 

vybaven očividnou mrštností a hbitostí, které mu putování ulehčují. 

Podobné vlastnosti viděli indiáni i v jedincích narozených 

v totemu Lososa.

"Lososí lidé" vynikají především silnou osobností. Jsou to rození vůdci. 

Mají obrovské sebevědomí, které všem vystavují na odiv. 

Dávají jasně na srozuměnou, kdo je tu pánem. 

Do čela skupiny se nestaví z touhy po 

moci a v žádném případě z nutkání bezohledně vládnout. Prostě si 

myslí, že na to mají - většinou tomu tak skutečně je. Chtějí skupinu 

chránit, jsou ochotni nést za ni odpovědnost, přinášet oběti. Za časů 

dávných indiánů se z nich stávali velitelé (a vítězové) loveckých či 

bojovných výprav. Za své odříkání však musí být ostatními ctěni, 

musí ke své osobě cítit dostatečný respekt a potřebují být obdivováni. 

Odmění se pak. Pokud ale dojdou k závěru, 

že je skupina spíše využívá a neodměňuje je dostatečnou úctou, 

prostě se seberou a "odplavou do jiných vod". Jejich velkorysost a 

kouzlo osobnosti budí u ostatních sympatie a důvěru.

Životní energie z nich doslova prýští. Dokážou tím strhnout ostatní na 

svou stranu, k uskutečnění jejich vizí a plánů pak nestojí nic v cestě. 

Někdy jsou jinými obviňování z nadřazenosti, někdy se nechají omámit 

svou iluzí neomylnosti a dokonalosti. Nesmí zapomínat radit se s 

ostatními, dát jim prostor, nevnucovat všem své názory, i když je Losos 

o jejich správnosti absolutně přesvědčen. Občas se nechají strhnout 

situací a s chutí si zariskují, rádi si dokazují svou připravenost a 

schopnost okamžitě reagovat. Adrenalinové opojení je někdy oslepí 

natolik, že prostě narazí. Pokud nastane nějaký problém, 

chápou jej jako další výzvu a znovu se vrhají do práce.

Jsou zvyklí žít naplno, jsou pořád aktivní. Není pak divu, že často trpí 

srdečními chorobami. Měli by poznat, kdy už je toho na ně moc a 

prostě vysadit. Možná bude těžké uznat svoji nahraditelnost, 

ale vyplatí se. Je lepší odpočinout si, načerpat síly a pustit do boje s 

případnou konkurencí než prohrát boj s infarktem. 

Umění žít naplno se projevuje i v partnerském soužití. 

Rádi si dokazují své schopnosti. S potěšením si jen tak zaflirtují, 

pokud se však vztah stane vážným, odevzdají celé své srdce a partnera 

hýčkají vzácnými perlami donesenými z mořských hlubin. Na oplátku 

žádají přímé jednání. Upřímnost je jim nadevše, pijí jen čisté víno. 

Rovněž jim nezapomeňte připomínat jejich úspěchy a výjimečnost. 

Pokud prokouknou špinavou hru, odplují a už jen zřídka se vrátí do 

stejných vod, kde jednou došli zklamání. Takže Lososové, občas 

sestupte na zem, uvědomte si, že dokonalý a neomylný člověk 

neexistuje. Ostatní mohou přinést zajímavý pohled na věc. 

Pracujte, žijte aktivně, ale nezapomínejte na zdraví!MEDVĚD

Lidi narozené mezi 22. srpnem a 21. zářím zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Medvědy". Tyto zrozence ovlivňuje zemský 

živel (stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost), vládne jim pak 

vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). Medvěda většinou posuzujeme 

jako neobratné, těžké a lenivé zvíře. Indiáni však život medvěda 

důvěrně znali. Pro ně byl naopak symbolem 

hbitosti, obratnosti, rychlosti, síly, klidu a rozvahy.

Obdobně nahlíželi i na lidi, kteří byli narozeni v totemu Medvěda. 

Nejsou to jedinci nutně toužící po životě ve skupině. Dost dobře se o 

sebe dokáží postarat sami. Jsou samostatní, nezávislí. Ví, že na sebe se 

mohou spolehnout. O svých kvalitách a přednostech jsou přesvědčeni. 

Mají za to, že jen oni jsou schopni zvládnout danou úlohu. 

Protože jsou pak na všechno sami (ovšem z jejich viny), musí pracovat 

o to tvrději, pilněji. Vyznačují se praktickým a rozumným přístupem 

nejen k jednotlivým úkolům, ale i k celému svému životu. 

Raději si všechno pečlivě a systematicky připraví, naplánují.

Nemají rádi nečekaná překvapení a náhody, 

které s sebou občas život (chtě nechtě) přináší. 

Je-li pak třeba reagovat neodkladně, rozhodnutí nebývají příliš 

efektivní. Bohužel postrádají operativní schopnosti, jsou nejistí. 

Jsou to typy, které své uplatnění najdou v týlu. V klidu prostudují

 mapy, zváží pro a proti, připraví podklady a navrhnou postup, řešení. 

první linii pak ale musí stát někdo malinko dravější, 

někdo, kdo si s adrenalinem rozumí víc než Medvědi. 

Prostě neumí své schopnosti a přednosti "prodat". Navenek často 

vystupují jako přehnaně kritičtí lidé. Jsou to detailisti. 

To jim na oblíbenosti nepřidá.

Do partnerských vztahů vstupují s rozvahou. 

Život o samotě jim nedělá přílišné problémy, s manželstvím čekají. 

Pokud se ale rozhodnou, mnoho ze své síly a energie obětují na 

vytvoření teplého a příjemného domova. 

Jsou oddaní, věrní, ke svým blízkým zodpovědní. 

Problémy může způsobit ona zmiňovaná "záliba" v kritizování. 

Občas neuškodí, ale uznejte, kdo se cítí dobře, 

je-li neustále napomínán pro maličkosti?

Buďte tolerantní, Medvědi! Naučte se chválit, i když víte, 

že vy byste to určitě udělali lépe a pečlivěji. 

Uvědomte si, že potřebujete pomoc druhých, všechno sami 

nezvládnete. Ze života nemějte takový strach, zbytečně si kazíte zdraví. 

Vezte, že je vždy někdo, kdo vám rád pomůže.HAVRAN

Lidi narozené mezi 22. září a 22. říjnem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Havrany". Tyto zrozence ovlivňuje vzdušný 

živel (myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost), vládne jim pak vítr 

západní, který s sebou přináší poznání a soudnost. V evropské kultuře 

je havran symbolem smrti, je to zlé znamení. Pro indiány však každé 

zvíře představovalo tvora s duší, tedy potomka "Velké Matky" - Země. 

Žádné stvoření pak nemohlo být představitelem záporných vlastností. 

Nejinak je tomu i v případě havrana.

Symbolizoval rovnováhu v přírodě, napomáhal udržovat svět v 

harmonii. I v indiánské mytologii byl spojen se smrtí - 

pomáhal mrtvým duším. Ale indiáni smrt nechápali jako něco 

negativního. Je to součást života, podmínka života. 

Zabití havrana znamenalo velké neštěstí. 

Typická je pro lidi narozené v totemu Havrana potřeba společnosti a 

společenského života. Nemají rádi samotu, ve skupině se cítí bezpečně 

a sebejistě. Bývají to otevřené, přátelské a vstřícné povahy. 

Umí navazovat nové známosti, jsou komunikativní, 

mají diplomatický talent. Navázané známosti jsou však často povrchní 

(nechají se okouzlit zevnějškem - neumějí proniknout "dovnitř").

Havrani prostě nekladou na jedince příliš velký důraz - důležitá je 

skupina. S jejich citem pro spravedlnost nejednou vystupují v roli 

soudců, rozhodčích a prostředníků mezi znepřátelenými stranami. 

Spory raději urovnávají než vyvolávají. S chutí nad vším dumají, 

přemýšlí, hodnotí ze všech stran. Okamžitou odpověď od nich 

nečekejte. Z toho důvodu jim leckdy unikne výhodná příležitost. 

Pro svou otevřenou mysl lehce podlehnou různým pletichám 

a intrikám. Je lehké je ovlivnit, bývají příliš důvěřiví. 

Velice dbají na svůj zevnějšek, jsou to elegáni na pohled.

Obrazně řečeno, úzkostlivě dbají o "každé peříčko". 

Chtějí se líbit, mají dobré estetické cítění. 

Nezřídka mezi nimi najdeme umělce. 

Potřebují volná křídla, svobodně se prolétnout. 

Pokud je jejich partner dostatečně tolerantní a tyto jejich 

potřeby nemá tendenci příliš potlačovat, bývá soužití ve dvojici šťastné. 

Každé velké "koule na noze" a příliš těsných okovů se snaží zbavit. 

Pak by se mohlo stát, že odlétnou a zahnízdí se tam, 

kde se budou cítit volně.HAD

Lidi narozené mezi 23. říjnem a 22. listopadem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Hady". Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel 

(cit, emoce, empatie, duševno), vládne jim pak vítr západní (cítění, 

vnímání, empatie). I přes to, že had patřil a patří k jedněm z 

nejnebezpečnějších živočichů a v evropské kulturní tradici vystupuje 

většinou coby spodobnění zla či ďábla a mnoho lidí se ho štítí, 

u starých indiánů tomu bylo naopak. Ne, že by nepředstavoval 

nebezpečí, ale pokud šlo o mystické záležitosti, byl ztělesněnou 

moudrostí, magickou postavou a představitel nadpřirozených (s lidmi 

spřátelených) sil. Z výše uvedených přirovnání můžeme vyjít i při 

charakterizování Hada jako jednoho ze znamení Kruhu Země.

Bývají to skutečně moudří a hloubaví lidé, dobří pozorovatelé, kteří si 

nedají pokoj, dokud nepřijdou na kloub nějaké záhadě. Neprohlédnou 

to, co má být skryto, neodhalí to, co má být tajné. Ti, kteří před Hady 

něco utajují nebo se vyznačují neprůhledným chováním pak na ně 

působí jako výzva. Pomáhá jim jeden velký trumf. Jsou obdařeni 

intuicí, šestým smyslem. Odpověď a výsledný obraz poskládají i z 

malých dílků - krok pokroku a neúnavně. Nepotřebují policejní školy, 

aby odhalili to, co ostatní nevidí. Hadí lidé umí vyslovit jednoznačný 

závěr, do věci či řešení problému vnášejí světlo.

Neumí příliš dělat kompromisy, nezná "něco mezi". 

Buď a nebo. Dobro nebo zlo. 

Ne, že by všechno viděl černobíle, prostě potřebuje mít jasno. 

Dejte si pozor, aby jste jednou nebyli odhaleni třeba vy. Raději s Hady 

jednejte na rovinu (samozřejmě nejen s nimi), férově. Určitě se vám to 

vyplatí. Nezapomeňte, že pokud je had v nebezpečí, dokáže kousnout! 

Na druhou stranu jsou kdykoli připraveni pomoct tam, 

kde je jich třeba. Jsou velice vytrvalí, 

za svými cíli dokážou jít velice odhodlaně a tvrdohlavě.

Mnohdy však nepoznají zdravou míru a mají tendenci se přeceňovat. 

Příliš se tím vyčerpávají a často to odnese jejich zdraví. 

Pokud si něco umanou, neposlouchají rady svých přátel 

a prostě to budou dělat tak dlouho, dokud je neskolí nemoc 

nebo se jim jejich záměr nakonec  

s vypětím všech sil podaří. Podobně je to i v partnerském soužití. 

Had nesnáší nevěru, neupřímnost. 

Pokud miluje, tak úplně, z celého srdce, "napořád". 

Z toho důvodu lidé, kteří se narodili v totemu Hada 

neuznávají volnost - druh se jim musí odevzdat úplně. 

Jak jsem napsal výše, pokud odhalí zradu, kousne. 

Pozor, může to hodně bolet!SOVA

Lidi narozené mezi 23. listopadem a 21. prosincem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Sovy". Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel 

(síla, aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr západní 

(cítění, vnímání, empatie). Sova je symbolem osvícenectví a vědění. 

Stejně tomu bylo i ve světě starých indiánů. 

Byl to posel životní modrosti, hluboké pravdy, vyslanec Stvořitele.

Jedinci, kteří přišli na svět v totemu Sovy charakterizuje neutuchající 

touha po vyšších ideálech. Snaží se je hledat, sami se jimi řídí 

a horlivě je předávají a šíří mezi jinými. Něco jim našeptává, 

že jsou věci mezi nebem a zemí. Snaží se nacházet odpovědi na 

nejrůznější otázky a je úplně jedno jakým způsobem ke studiu 

přistupují a z jakého úhlu pohledu se na věc dívají. 

Důležité je, že to dělají v ušlechtilém zájmu, pro dobro své i ostatních. 

No, možná vám tahle charakteristika přijde trošku nadnesená. 

Spíš je zde popsán jakýsi prototyp Sovy-ideál. Tak by tomu mělo být. 

Pravda, nikdo není dokonalý, ani Sovy ne. 

I když si to o sobě často myslí.

Právě z toho důvodu bývají ostatními někdy považovány za namyšlené, 

občas se chovají povýšenecky. A jsou-li navíc o svých ideálech a 

pravdách neotřesitelně přesvědčeny, bývá s nimi nejednou těžká řeč. 

Otevřít nové obzory a možnosti pohledu jim pak dokáže jen autorita, 

kterou sami uznávají. To však platí jen v případech, kdy se jedná o ty 

nejzásadnější otázky. Jinak jsou naopak velice otevřeni jakékoliv 

debatě a diskusi. Rádi vedou rozpravy na nejrůznější témata. 

To se odráží i v běžném životě. 

Raději každý problém proberou se všemi zúčastněnými stranami 

a snaží se nalézt optimální řešení, které by uspokojilo všechny. 

To je přístup, který by si měly osvojit všechny Sovy. 

Naslouchat a akceptovat názory nejen uznaných odborníků, zajímavá 

iniciativa může vzejít i od těch, od kterých bychom to nečekali. 

Jednají férově.

Mají smysl pro čest, jednají otevřeně. Na svět se snaží dívat 

optimisticky, se životem si rozumí - možná je to díky snaze řešit 

problémy okamžitě a efektivně. Pokud je vyřeší v zárodku, 

už se s nimi nemusí zatěžovat později. Vynikají svou neustálou 

aktivitou. Drží je "při životě". Mají spoustu koníčků a zálib a k práci 

přistupují s plným nasazením. Pokud by se jim někdo snažil svázat 

křídla, buď uletí, nebo se "v kleci" trápí nudou a zahálkou, nakonec 

uchřadnou. Tak by se k nim měl chovat i partner.HUSA

Lidi narozené mezi 22. prosincem a 19. lednem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Husy". Tyto zrozence ovlivňuje zemský živel 

(stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost), vládne jim pak 

vítr severní (uzdravení, obnova). Leckdo si husu představuje jako 

těžkopádného a pomalého ptáka. Je třeba si však uvědomit, 

že i když to huse trvá možná déle než ostatním ptákům, 

nakonec se jí vždy podaří vzlétnout. Je schopna podat obdivuhodné 

výkony, je neúnavná. Za svým cílem dokáže doletět hodně daleko.

Totéž platí o "Husích lidech". Dokážou překvapit ohromnou sílou a 

odhodláním, se kterým přistupují k životu. Jejich přednosti však 

nespočívají v okamžitých rozhodnutích a spontánních reakcích. 

Naopak, dají si načas, záležitost proberou ze všech stran, 

zváží všechny alternativy. Pokud už se k něčemu odhodlají, jdou za 

svým záměrem přímo. Jsou to houževnatí, pracovití a cílevědomí lidé. 

Často se stává, že si stanoví příliš obtížně dosažitelný cíl, 

ne však nesmyslný či pošetilý.

Na jejich straně stojí tvrdohlavost, umíněnost, nezvyklá pilnost a 

ctižádostivost. Úspěch se pak dostaví sice později, stojí ale na pevných 

základech. Raději udělají jednu věc, avšak pořádně, než by se pustily do 

řešení více problémů, o nichž ví, že je stejně nedotáhnou do konce. 

Neměly by zapomínat, že existují i jiné věci, než jen práce. 

Neuškodí umět si užít, odpočinout a ze své disciplinovanosti občas 

trochu slevit. Je fakt, že jedinci narození v totemu Husy mají touhu 

poznat záležitosti nadpřirozené a mystické, 

nepřestávají však být realisty.

Jakoby občas zatoužili doletět až k nebi, vždy ale bezpečně přistanou 

na Zemi, kde se cítí nejlépe. Potřebují si na všechno sáhnout, 

mít po ruce racionální důkaz. Nezřídka to bývají lidé, kteří se od 

poznávání vnějšího světa obrátí "dovnitř" - snaží se poznat svoji mysl, 

poznat sebe. Ponoří se do svého nitra a díky analytickému myšlení 

mohou dojít zajímavému poznatku. Neznamená to, že zaručeně najdou 

hlubokou životní pravdu, domnívám se však, 

že poznávání sebe sama je první krok na velké cestě poznání. 

Jak jsem napsal výše, lidé, kteří 

přišli na svět ve znaku Husy, si před každým rozhodnutím dopřejí 

dostatek času na rozmyšlenou. Stejně je tomu i v případě 

partnerského života. Navenek můžou působit 

jako emočně chladní lidé, nejsou zvyklí dávat své city najevo příliš 

rychle. Dopřejte jim toleranci a mějte trpělivost. 

Pokud se Husa rozhodne pro vás, máte vyhráno. 

Díky pracovitosti a šikovnosti zajistí hezký domov.VYDRA

Lidi narozené mezi 20. lednem a 18. únorem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Vydry". Tyto zrozence ovlivňuje vzdušný živel 

(myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost), vládne jim pak vítr severní 

(uzdravení, obnova). Indiáni považovali vydru za velmi hravé a svým 

způsobem i roztomilé zvíře. Byl to symbol něčeho nového, 

změny k lepšímu. V mnoha mýtech vystupovala vydra jako bytost se 

schopností zahnat obavy a strasti. Přinášela naději a sílu pokračovat 

v započaté cestě. Na poutích bájných hrdinů se objevovala 

jako průvodce a poutníkův pomocník.

Díky optimismu a životnímu nadšení zvládají lidé zrození v totemu 

Vydry existenční trampoty neobyčejně lehce. To, co jeden vidí jako 

svízel nebo těžkost, chápe Vydra jako výzvu, hru. 

Ke všemu přistupuje s humorem, dokáže podržet i v těch nejhorších 

chvílích. Proto jsou ve společnosti velice oblíbení. 

Mívají hodně přátel, jsou to dobří společníci. Lehce se skamarádí.

Lidé narození v tomto znamení bývají nadaní, vynikají aktivitou, 

pracovitostí, mají neobyčejný smysl pro spravedlnost. 

Pokud cítí nějaké příkoří, neváhají okamžitě zasáhnout a pomůžou 

tomu, kdo je podle nich v právu, pomůžou slabšímu proti převaze. 

Nejednou mívají nápady, jejichž realizace končí nejdál někde 

v polovině, většinou jsou schopni udělat jen první krok. 

Jejich představy a plány jsou většinou reálné jen v jejich fantazii. 

Neumí rozlišit utopii od uskutečnitelných vizí. Pak potřebují někoho, 

kdo by je podržel "na zemi". I když si to nepřipouštějí, konstruktivní 

kritiku potřebují, jinak by zbytečně spotřebovali příliš energie 

a času na realizování svých nerealizovatelných projektů. 

Z toho vyplývá i určitá nestálost, zásadní věci neumí brát příliš vážně. 

Na mysli mi vytanulo přirovnání k motýlovi, který si volně poletuje 

na louce, tu sedne na květinu, tu ochutná nektar z jiné.

Letí kam chce, příliš se nikde neváže. Možná by bylo dobré,

aby se tito lidé naučili určité disciplíně, pak se v jistých záležitostech 

snad dostanou dál, než jen do půli cesty. Dejte si pozor, Vydry bývají 

dobrými kamarády, ale díky jejich přelétavé povaze můžou společnost, 

ke které se hlásí, změnit ze dne na den. Pokud jim něco přestane 

vyhovovat nebo se cítí být příliš svázáni, 

prostě zapomenou a přidají se jinam.

Podobně je to i v partnerském soužití. Neobejdou se bez volnosti, 

neumí se usadit. Řeknou-li "navždy", já bych to viděl nejdéle na pár let. 

Potřebují druha, který by jim vycházel vstříc a který by se toulal a 

poznával nové s nimi. Vydra prostě není příliš domácký typ.VLK

Lidi narozené mezi 19. únorem a 20. březnem zveme v názvosloví 

Indiánského horoskopu "Vlky". Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel 

(cit, emoce, empatie, duševno). Vládne jim pak vítr severní, který s 

sebou přináší uzdravení a obnovu. V evropské kultuře bylo toto zvíře 

štvancem, který byl určen k záhubě. Vlk byl znamením ďábla, 

v pohádkách představoval zlo, jeho tesáky znamenaly smrt. 

V indiánské mytologii byl asi "nejpoužívanější" bytostí, 

objevuje se v mnoha historkách, příbězích. Byl uctíván pro jeho 

nadpřirozené a mystické schopnosti. Míval velký význam při 

šamanských a kouzelnických rituálech. 

Představoval tajemnou stránku života.

Vlka bylo ve volné přírodě dost obtížné spatřit. Pokud se tak stalo, 


považovali to indiáni za veliké štěstí. I když se to nezdá, 

je totiž tenhle tvor velice plachý a citlivý. Podobně je to s lidmi 

narozenými v totemu Vlka - v Kruhu Země poslední znamení. 

Jejich citlivost se projevuje ve dvou směrech. Směrem vně ze skupiny, 

ve které žijí, projevují právě plachost, nesmělost a ostýchavost. 

Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním členům jejich "smečky", 

se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, 

dokážou pochopit a pomoct. Jsou to velice jemné povahy. 

Bojí se dát své emoce plně znát, často je skrývají a drží se v ústraní.

Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví. Nejednou se však stávají terčem 

jiných "dravějších" jedinců, kteří je zneužívají. 

Není divu, že před okolní skutečností utíkají do svého snového světa, 

staví si bariéry, které je mají ochránit. Raději si svůj život naplánují a 

vymyslí ve své fantazii, ve svých představách. Se zájmem se pak věnují 

různým tajemným záležitostem, mají blízko k věcem, které jsou mimo 

hmotnou realitu. Je-li však nejhůř, dokážou se vyburcovat k mohutné 

obraně, leckdo by to do nich neřekl. 

Pozor, dají potom jasně na srozuměnou, že vlk je šelma.

Na životní cestu potřebuje ten, kdo se narodil ve znamení Vlka, 

partnera, který by ho schoval pod ochranná křídla, který by ho chránil. 

Takový člověk pak na oplátku dostane skvělého druha, 

vždy připraveného pomoct, vyslechnout a pohladit.

Žádné komentáře:

Okomentovat