úterý 1. dubna 2014

Milovat to, co je.....

                   
CO  JE,  JE...

Trpíme pouze tehdy,
když jsme přesvědčeni o něčem,
co je v rozporu s tím, co existuje. 
Když je mysl naprosto čistá, pak 

to, co existuje, je tím, co chceme. 
Pokud si přejete, aby skutečnost byla jiná, než je,
je to něco podobného, jako byste učili kočku štěkat...

Miluji to, co je, ne proto, že jsem duchovním

člověkem, ale proto, že mě bolí,

když odporuji realitě. 
To, že je skutečnost dobrá taková, jaká je,

poznáme podle toho, že když se s ní přeme,

jsme v napětí a zažíváme frustraci. 
Necítíme se ani přirozeně, ani vyrovnaně. 
Když přestaneme realitě vzdorovat, 
podnikáme jednoduché kroky, vyplývající 
jeden ze druhého, jednáme laskavě a beze strachu.

Katie Byron: Milovat to, co je.......