sobota 10. května 2014

Hrozivá civilizační choroba - mozková mrtvice

Hezký den,
Tento článek mi dnes přišel v mailové poště od jednoho známého. 
Zdá se mi toto téma velmi důležité a aktuální.
A myslím si, že se může stát, že jednou někdo, díky tomuto článku a 
radám v něm, pomůže vám, nebo někomu jinému.

Opravdová příhoda:
Na jednom grilování Lenka najednou omdlela a spadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ubezpečovala, že je jí dobře a že se jí jen udělalo špatně kvůli novým nerozchozeným botám.
I přesto, že byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit a posadili jí ke stolu s jídlem. Celý zbytek večera byla Lenka v klidu. Pozdě večer po grilování Lenčin manžel všem zavolal a oznámil, že jeho manželka byla přece jen hospitalizována.
O hodinu později náhle zemřela.
Při zahradní slavnosti totiž utrpěla mozkovou příhodu. Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat příznaky mrtvice, mohla Lenka ještě žít!
Někteří lidé nezemřou hned, ale zůstanou odkázáni na pomoc druhých s vědomím, že jsou v beznadějné a bezvýchodné situaci. Trvá jen 1 minutu si toto přečíst!
Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být zachráněný. Tvrdí, že trik je vtom nejen rozpoznat a správně diagnostikovat mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který může pomoci.

Jak rozpoznat mrtvici:
Nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto:
1)    poprosit ho, aby se zasmál - což zřejmě nebude schopen
2)   poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu - může mluvit nesrozumitelně a          zmateně
3)   poprosit ho, aby zvedl obě ruce - což mu nepůjde, anebo jen velmi těžko
4)   poprosit ho, aby vyplázl jazyk - pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze  strany    na stranu, je to znak mrtvice
Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden shora vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku!

Žiji v Rehabilitačním centru v Hrabyni a nestačím se divit, kolik přibývá lidí s mozkovou mrtvicí a jakých věkových skupin se to týká, dříve to byli starší a staří lidé a dnes už to jsou mladí lidé a dokonce i děti.
Právě z těchto důvodů tento článek dávám na svůj blog.

Zdraví je velmi křehké a drahé - 
važme si ho.