úterý 13. května 2014

Síla slova

Nehledejme ve slovech 

druhých, to, co tam není. 

Často ve své bolesti, 

či krizové době,

vnímáme i slova dobře 

míněná jinak, a přetáčíme je...