sobota 17. května 2014

PRAVDA - duše a srdce

PRAVDA - DUŠE A SRDCE  
.........................................
Živoucí pravda,ta která je,relativně jediná a skutečná,očištěná od nánosů mnohých relativních pravd, je nejprvotnější pravdou !
Taková pravda je skutečně nesdělitelná,ne proto,že nejsou slova k jejímu popisu,ne proto, že je velikým tajemstvím,které nesmí být známo a dále zvěstováno,ale proto,že tu živoucí pravdu musí najít každý sám v sobě  - ve své Duši.

Pravda se neděluje,nemůže k vám přijít zvenčí,takové pravdě by nikdo neuvěřil. Pravdu musíte poskládat ze svých vnitřních pocitů,střípek po střípku,do okamžiku než uzříte celý obraz - "Pravdivost vaší Duše "
K pravdě vás dovede jedině vaše srdce.Tak jak vám intuice srdce napovídá. A napovídá někdy dost důrazně!

Jsou to vnitřní sdělení - Promluvy Duše - které zasahují až z hloubky vaší skutečné podstaty,kým doopravdy jste a kam směřujete..
Z vědomí vašeho vyššího Já,nádherné světelné bytosti,kterou ve skutečnosti jste – ať jste těmi dobrými nebo špatnými,prostě každý z vás bez rozdílu. 

ZMĚNY -  ZKOUŠKY A SÍLA DUCHA
.....................................................
Jako lidé nejste obyčejné bytosti a je to jinak než vám bylo vštěpováno.
Jak to s vámi skutečně je,si už spousta z vás uvědomuje.
Jste jedinečnými bytostmi a vaše jedinečnost je uložena v genetickém potenciálu,který si sebou nesete ve své DNA.
Je to cenný dar božího Světla - nejsilnější energie Vesmíru.

Vaše navýšená Vědomí probuzená v daném čase,se v přítomnosti - 
"Tady a Teď" plně projevují a rezonují se vším co vibruje výše.
Je to sice velký posun ale je potřebné zachovat si obezřetnost před "pokušením "- nízkých energií,které tu na Zemi stále působí!

Přicházejí k vám nové silné energie ale nejdříve se musíte osvobodit od těch starých nefungujících.Jste ve škole "Života" a zkouškám se nelze vyhnout.Zkouškami procházíte od nepaměti,všichni bez rozdílu.
I zkušené Duše jimi musí projít. 
Úspěšně je složíte jedině když spojíte - energie lásky a energie moudrosti.
Srdce a rozumu.

Rok 2014 je rokem velkých změn ale i velkých zkoušek a uspějí ti,kdož silného Ducha v sobě mají.Na Zemi se rozehrávají energetické potenciály a probíhající změny se dotýkají každé bytosti.Avšak jen ti silní nacházejí pocit bezpečí a jistoty.Nacházet se v "zóně bezpečí" - prostoru vysokých frekvencí je důležitý pocit pro každého,ať se jedná o jakékoliv bezpečí.To skutečné bezpečí s pocity jistot je ukryto ve vašem posvátném srdci - duchovním.Je v něm nádherný plamen,který když se rozhoří prostupuje celou vaší Duší a rozkmitává tok světelné energie,proudící celým vaším tělem - do všech buněk,do všech vašich orgánů.. 

Jste pod vlastní taktovkou a hrajete jen to co srdce si žádá.
Nemůže vás dirigovat jiná síla,než ta vaše vnitřní.Síla vašeho Ducha.

Mnoho sil a moudrost srdce vám s láskou přeje <3 Pleja.. 

Zdroj článku: Pleja Světlo Krystal
PRAVDA - DUŠE  A  SRDCE 
.........................................
Živoucí pravda, ta která je, relativně jediná a skutečná, očištěná od 
nánosů mnohých relativních pravd, je nejprvotnější pravdou !
Taková pravda je skutečně nesdělitelná, ne proto, že nejsou slova k 
jejímu popisu, ne proto, že je velikým tajemstvím, které nesmí být 
známo a dále zvěstováno, ale proto, že tu živoucí pravdu musí najít 
každý sám v sobě - ve své Duši.
Pravda se neuděluje, nemůže k vám přijít zvenčí, takové pravdě by 
nikdo  neuvěřil. Pravdu musíte poskládat ze svých vnitřních 
pocitů, střípek po střípku,do okamžiku než uzříte celý obraz - 
"Pravdivost vaší Duše "
K pravdě vás dovede jedině vaše srdce. Tak jak vám intuice srdce 
napovídá. A napovídá někdy dost důrazně!
Jsou to vnitřní sdělení - Promluvy Duše - které zasahují až z hloubky 
vaší skutečné podstaty, kým doopravdy jste a kam směřujete..
Z vědomí vašeho vyššího Já, nádherné světelné bytosti, kterou ve 
skutečnosti jste – ať jste těmi dobrými nebo špatnými,prostě každý z 
vás bez rozdílu. 

ZMĚNY - ZKOUŠKY  A  SÍLA  DUCHA
.....................................................
Jako lidé nejste obyčejné bytosti a je to jinak než vám bylo vštěpováno.
Jak to s vámi skutečně je, si už spousta z vás uvědomuje.
Jste jedinečnými bytostmi a vaše jedinečnost je uložena v genetickém 
potenciálu, který si sebou nesete ve své DNA.
Je to cenný dar božího Světla - nejsilnější energie Vesmíru.
Vaše navýšená Vědomí probuzená v daném čase,se v přítomnosti -
"Tady a Teď" plně projevují a rezonují se vším, co vibruje výše.
Je to sice velký posun ale je potřebné zachovat si obezřetnost před 
"pokušením "- nízkých energií, které tu na Zemi stále působí!
Přicházejí k vám nové silné energie ale nejdříve se musíte osvobodit od 
těch starých nefungujících. Jste ve škole "Života" a zkouškám se nelze 
vyhnout. Zkouškami procházíte od nepaměti, všichni bez rozdílu.
I zkušené Duše jimi musí projít.
Úspěšně je složíte jedině když spojíte - 
energie lásky a energie moudrosti - Srdce a Rozumu.
Rok 2014 je rokem velkých změn ale i velkých zkoušek a uspějí ti,
kdož silného Ducha v sobě mají. Na Zemi se rozehrávají energetické 
potenciály a probíhající změny se dotýkají každé bytosti.
Avšak jen ti silní nacházejí pocit bezpečí a jistoty.
Nacházet se v "zóně bezpečí" - 
prostoru vysokých frekvencí je důležitý pocit pro každého,ať se jedná o 
jakékoliv bezpečí. To skutečné bezpečí s pocity jistot je ukryto ve 
vašem posvátném srdci - duchovním. Je v něm nádherný plamen,
který když se rozhoří prostupuje celou vaší Duší a rozkmitává tok 
světelné energie, proudící celým vaším tělem - do všech buněk,
do všech vašich orgánů..
Jste pod vlastní taktovkou a hrajete jen to co srdce si žádá.
Nemůže vás dirigovat jiná síla, než ta vaše vnitřní. 
Síla vašeho Ducha.

Mnoho sil a moudrost srdce vám s láskou přeje  Pleja..
Zdroj článku: Pleja Světlo Krystal