čtvrtek 9. října 2014

MEDITACE ODPUŠTĚNÍ
MEDITACE  ODPUŠTĚNÍ

Přátelé milí, zítřejší úplňkové energie jsou jako stvořené pro hlubší 
vnitřní práci. Nabízím vám následující Meditaci odpuštění. Je od 
Jasmuheen a je velmi mocná. Doporučuji vám, abyste si následující 
meditaci nahráli a poté jste se při jejím provádění nechali vést svým 
vlastním hlasem tak dlouho, až budete mít pocit, že jste ji dokončili. 
Je to meditace, kterou když vykonáte upřímně a soustředěně, 
tak ji stačí provést pouze jednou.
Posaďte se k meditaci, svou pozornost přeneste ke svému středu 
a ztište svou mysl. Vylaďte se pomocí svého dechu – pomocí hlubokých, 
jemných a propojených nádechů a výdechů si vytvořte pravidelný 
dechový rytmus – při nádechu pomalu počítejte do sedmi a vydechujte 
při počítání do sedmi. Ujistěte se, že mezi nádechem 
a výdechem nejsou žádné pauzy. 
Dýchejte jemně, tak jemně, zhluboka a spojitě, až máte pocit, 
jako by vašim bytím proudila klidná řeka energie.
Nyní se sami sebe zeptejte, zda jste připraveni se osvobodit? 
Jste připraveni odpustit všechnu bolest, kterou jste kdy zažili, 
a jste připraveni na to, aby vám bylo odpuštěno všechno utrpení, 
které jste kdy způsobili? Pokud ano, tak pokračujte.
Představte si, jak jste ve vnitřní rovině nyní obklopeni celou svou 
rodinou, všemi svými přáteli a kolegy, s nimiž máte jakýkoli druh 
nepodporující energetické nerovnováhy. 
Představujte si, jak se nacházíte uprostřed kruhu těchto lidí.
Nyní si představujte, jak se okolo kruhu, 
sestávajícího z lidí z vašeho současného života, 
tvoří další kruh z lidí, kteří byli s vámi ve vašem minulém životě.
Představte si další kruh, vytvářející se okolo nich, jenž opět představuje 
to, kým pro vás všechny tyto bytosti byly v předcházejícím životě.
Nyní pokračujte v představování si dalších a dalších kruhů bytostí kolem 
sebe, které se vracejí zpět v čase až do Egypta, Atlantidy či dokonce 
možná až do Lemurie.
Představujte si, jak se kolem vás tvoří kruhy a další kruhy zpět až do 
doby, kdy jste se poprvé vtělili a začali si vyměňovat energie s ostatními 
bytostmi na Zemi. Představujte si, že se nacházíte uprostřed kola 
a každá řada bytostí, která z vás vyzařuje, 
vytváří jeden paprsek kola zpět v čase.
Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. 
Dýchejte nosem, zhluboka, uvolněně a pravidelně.
Nyní opusťte tuto planetu a proveďte uvedené čištění a rozpouštění 
i na galaktické a mezidimenzionální úrovni…
Představujte si, jak se nyní kolem těchto kruhů vytvářejí další kruhy 
bytostí, s nimiž jste prožili nějaký druh nepodporující karmické 
nerovnováhy, ale že tyto nové kruhy tvoří bytosti, se kterými jste sdíleli 
životy v jiných hvězdných soustavách – na Síriu, Plejádách, Orionu, 
Arkturu, Lyře, Andromedě atd.
Pouze si i nadále představujte, jak se kolem vás nyní ve vnitřní úrovni 
tvoří kruh za kruhem z bytostí, s nimiž jste zpět v čase prožili 
a společně vytvořili nějaký druh energetické nerovnováhy až do 
okamžiku, kdy jste prapůvodně začali mít pocit, 
že jste odděleni od druhých.
Zhluboka dýchejte.
Možná jste již pročistili většinu této energetické nerovnováhy, 
a proto již okolo vás v těchto kruzích není mnoho bytostí. 
Možná jich jsou tam však tisíce, a proto se pouze nechejte vést svou 
intuicí a důvěřujte, že ti praví si nyní přijdou pro své vysvobození.
Představujte si, jak do těchto kruhů nyní přichází další bytosti – 
bytosti, s nimiž jste v tomto životě ještě nenavázali spojení, 
ale s nimiž jste předurčeni se spojit v budoucnosti v důsledku 
nějaké energetické nerovnováhy, která způsobuje karmické dluhy a 
magnetickou přitažlivost.
Nyní si představujte, jak do vás přes temenní čakru proudí čisté Světlo. 
Vizualizujte si paprsek Světla, který vychází z nejvyššího Zdroje, 
prochází vaší dvanáctou čakrou, prostřednictvím které se JÁ JSEM 
napojuje k vaší bytosti, sestupuje dalšími čakrami a přes vaše temeno 
vstupuje do vašeho těla. Nechť paprsek tohoto zlato-bílého Světla naplní 
každou buňku vašeho těla. Dejte tomuto Světlu pokyn, aby se ve všech 
vašich tělech plně ukotvilo a aktivovalo.
Představujte si, jak se vám otevírá srdce a jak z něj do srdcí 
všech bytostí, které vás nyní na vnitřní úrovni obklopují, 
vyzařuje paprsek čisté růžové lásky.
Představujte si, jak se jejich srdce otevírají, jak tuto lásku přijímají 
a jak jsou připraveny a ochotny k tomuto rozpuštění karmy, 
takže jsou i ony otevřeny pro vysvobození se z těchto pout.
Zhluboka, velmi zhluboka se nadechněte a vydechněte.
Představujte si, jak vám ze srdce proudí velké množství lásky 
k těmto bytostem a upřímně řekněte:
“ S touto láskou vám děkuji. Děkuji vám za vše, co jsme spolu sdíleli, 
za všechnu vaši starostlivou péči, za všechnu naši radost, 
za všechno naše utrpení, za všechnu naši bolest, za vše, 
co jsme spolu prožili v průběhu času. Děkuji vám s vědomím, 
že všechny tyto zkušenosti mi umožnily se rozvíjet, růst, 
získat moudrost a stát se člověkem, kterým jsem dnes. 
Děkuji vám, děkuji vám, děkuji vám.“
Nyní si představujte, že paprsek světla, jenž vám vychází ze srdce, 
mění svou barvu a stává se mocným léčivým paprskem zeleného světla. 
Jako kdyby vaše srdce bylo majákem, 
který vyzařuje mocné paprsky zeleného, uzdravujícího světla, 
jež do sebe nyní s velkou radostí přijímají všechny tyto bytosti 
kolem vás a řekněte:
“ S tímto zeleným léčivým paprskem jsem se nyní rozhodl/a 
vám všem odpustit. Pomocí tohoto zeleného světla vám všem nyní 
odpouštím všechno utrpení, všechno zranění, všechen hněv 
a všechno nepochopení, které jsme spolu kdy prožili. 
Tímto léčivým zeleným světlem vám odpouštím, 
odpouštím vám, odpouštím vám.“
Zhluboka se nadechněte a vydechněte.
Nyní si představujte, jak z vás znovu proudí více léčivého, 
zeleného světla k bytostem na vnitřní úrovni, 
které vás obklopují a řekněte:
“ S tímto uzdravujícím zeleným světlem vás nyní upřímně 
a pokorně prosím o odpuštění. 
S tímto léčivým zeleným světlem nyní žádám, 
aby mi byly odpuštěny všechny myšlenky, slova a činy, 
které mezi námi způsobily utrpení, bolest nebo 
negativní energetickou nerovnováhu. 
Prosím o odpuštění, prosím o odpuštění, prosím o odpuštění.“
Nyní si přivolejte na pomoc anděly, aby přeťaly tyto šňůry 
a psychická pouta, která vám již neslouží. Upřímně řekněte:
„Nyní si přivolávám energii archanděla Michaela a pomoc všech Svatých, 
kterou potřebuji pro tuto meditaci osvobození.“
Dále si představte, že ve vnitřní rovině před vámi stanul 
archanděl Michael, a řekněte:
“ Archanděli Michaeli, nyní tě žádám, abys prošel těmito časovými 
liniemi a svým mocným Mečem osvobození přeťal všechna psychická 
pouta a energetické šňůry mezi námi, které nám již neslouží, 
a dokonale nás všechny od nich osvobodil. 
Tak se staň! Tak se staň! Tak se staň!
Představujte si, 
jak nyní archanděl Michael prochází těmito kruhy bytostí 
a jako hurikán přetíná všechna pouta zpět v čase.
Zhluboka dýchejte.
Nyní si představujte, jak paprsek světla, jenž vám vyzařuje ze srdce, 
mění svou barvu a stává se fialovým světlem.
Představujte si, jak toto čisté fialové světlo nejdříve vstupuje do vás 
přes temenní čakru a naplňuje celé vaše tělo – 
jak prozařuje celý sloupec vašich čaker, vstupuje do všech vašich 
orgánů a buněk a naplňuje každou vaši buňku čistou energií 
vyživujícího fialového světla.
Nyní si představujte, jak vyzařuje z vašeho srdce do srdcí 
a energetických těl všech bytostí okolo vás ve vnitřní úrovni, 
až jsou také zcela naplněny mocnou silou tohoto 
přeměňujícího fialového světla.
Zatímco z vás tento paprsek vyzařuje, z upřímného srdce říkáte:
“ S tímto fialovým světlem odpouštím a je mi odpuštěno! 
S tímto fialovým světlem odpouštím a je mi odpuštěno! 
S tímto fialovým světlem odpouštím a je mi odpuštěno! 
Toto fialové světlo osvobozuje mě i vás!
Toto fialové světlo osvobozuje mě i vás! 
Toto fialové světlo osvobozuje mě i vás!
Nyní si představte, že archanděl Michael dokončil svou práci 
a přetnul všechna energetická pouta, která vám už neslouží. 
Možná jste si všimli, že mezi vámi některá energetická pouta zůstala – 
jsou to pozitivní pouta, která vám přinášejí lásku a podporu.
Nyní si představujte, že světlo, jež vyzařuje z vašeho srdce, se mění na 
růžové a že vaše srdce znovu vyzařuje do srdcí všech bytostí kolem vás 
paprsek čisté růžové lásky, a řekněte:
“ S tímto paprskem lásky vám znovu děkuji! Děkuji vám! Děkuji vám! 
s tímto paprskem lásky vás nyní žádám o to, 
abychom až se setkáme se všemi bytostmi, s nimiž sdílíme své 
zkušenosti napříč všemi úrovněmi, životy a dimenzemi, 
společně ihned komunikovali na úrovni svých Božských Já 
a tím naše společné zkušenosti sloužily nejvyššímu dobru všeho, 
abychom spolu navzájem komunikovali jako Božské Já s Božským Já.“
Také s tímto paprskem lásky žádám o to, aby se všemi bytostmi,
které od tohoto okamžiku a v budoucnosti potkám 
a s nimiž si stále ještě potřebuji vyrovnat nějakou karmickou energii, 
toto vyrovnání probíhá s radostí, lehkostí a důstojností.
Tak se staň! Tak se staň! Tak se staň!
Nyní si představujte, jak se na závěr pokloníte všem těmto bytostem 
ve vnitřní úrovni a jak se ony pokloní vám. 
Představujte si, jak se všichni usmíváte, jste šťastní a jak jste nyní 
osvobozeni od veškerých karmických dluhů, 
které mohly být rozpuštěny, neboť uvedený akt odpuštění vás právě 
všechny magneticky osvobodil.
Zhluboka dýchejte a představujte si, jak z vnitřních rovin proudí 
do vaší srdeční čakry čistá Láska, jež vychází ze srdce Božské Matky. 
Při hlubokém nádechu do sebe tuto Lásku vdechujte a přitom si 
zpívejte:“ Já jsem Láska. Upřímně tuto mantru opakujte 
stále znovu a znovu.
Pomalu tuto Lásku vydechujte do svého těla, stále dokola si s 
opravdovostí prozpěvujte : „Já jsem Láska.“ a při tom si představujte, 
jak tato Láska naplňuje každou buňku vašeho těla a poté vychází z 
vašeho aurického pole do vašeho vnějšího světa.
Zatímco děkujete archandělovi Michaelovi za jeho pomoc, 
zavazujete se, že budete sami se sebou a se všemi bytostmi 
vždy jednat s láskou, úctou a poctivostí.
Uvedená meditace působí na mnoha různých úrovní. V prvé řadě 
pročišťuje stará karmická pouta a rovněž nás zbavuje nutnosti prožít 
mnohé budoucí karmické výměny, neboť jsme opravdově odpustili 
a bylo nám odpuštěno, tak automaticky vymizí obvyklá magnetická 
přitažlivost, která vzniká v důsledku nedostatečného či chybějícího 
odpuštění. Všimněte si, však, prosím, že existují některá 
hlavní karmická pouta, která musí vzniknout pro náš růst a učení.
Milovaní, ještě než vystoupíte z meditace, 
můžete ještě upřímně poprosit o to, abyste opravdově poznali svou 
pravou podstatu; abyste uslyšeli moudrý hlas svého Vyššího Já, 
procítili jeho léčivou sílu a byli jí vyživováni na všech úrovních 
svého bytí.
Kéž se tak stane!
S láskou,
Sofie
*****
Pro www.novoucestou.cz zpracovala Sofie Natarani. 
Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené 
a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka 
i s aktivním odkazem.

Žádné komentáře:

Okomentovat