čtvrtek 31. října 2013

Život bez stresu
Období stresu - období klidu.

Každý z nás prochází obdobím stresovým a obdobím klidu.
Pro první případ je důležité, aby se nás stresové období dotklo co nejméně,
aby nás nepoznamenalo na zdraví, vztazích, v práci a všech ostatních oblastech života.
Je důležité, aby jsme si sami našli čas na odpočinek, na činnosti které nás potěší a
budou v nás vyvolávat pocity štěstí, radosti a spokojenosti a budou pro nás uklidňující.
Sport, koníčky , přátelé a mnoho dalšího je v tomto období záchranná síť,
která nám pomůže zdolat stresové období . Do záchranné sítě patří i tato afirmace.
Přeji vám, ať vám pomůže při zdolávání tohoto těžkého období a situace se díky tomu,
budou stávat lehčími a snadněji překonatelnými. 
                                                                            To Vám přeje Kamila.

AFIRMACE:

ŽIVOT BEZ STRESU
"Louisa L. Hay"

Nechávám ODEJÍT veškerý strach a pochyby.
Život se pro mě stává prostým a jednoduchým.
Vytvářím si kolem sebe život spokojený, bez stresu.
Uvolňuji všechny svaly mého krku a nechávám ze svých ramen odejít veškeré napětí.
Pomalu se nadechuji a vydechuji a s každým dechem se cítím uvolněnější.
JSEM  SCHOPNÝ  ČLOVĚK  A  DOKÁŽU  ZVLÁDNOUT  COKOLIV,
co se mi postaví do cesty.
JSEM  SOUSTŘEDĚNÝ  A  V  ROVNOVÁZE.
Každý den se cítím bezpečněji. Jsem klidný a emočně vyrovnaný.
Dobře vycházím se sebou i ostatními lidmi.
Jsem v bezpečí, když vyjadřuji SVÉ POCITY.
Mám úžasné vztahy se svými přáteli, členy rodiny a spolupracovníky. Jsem oceňovaný.
VĚŘÍM  SI, VĚŘÍM, ŽE  SI  DOKÁŽU  PORADIT  SE  VŠEMI  PROBLÉMY,
KTERÉ  SE  BĚHEM  DNE  NASKYTNOU.
NACHÁZÍM  SE  V  PROCESU  POZITIVNÍCH  ZMĚN 
VE VŠECH OBLASTECH  SVÉHO ŽIVOTA.
JSEM  SOUČÁSTÍ  VESMÍRU, KTERÝ  MI  DODÁVÁ 
SÍLU  V  KAŽDÉM  MÉM  OKAMŽIKU.
VŠE  JE  DOBRÉ TAKOVÉ, JAKÉ  TO  JE,
A  PROTO  VŠE  PŘIJÍMÁM  TAKOVÉ, JAKÉ TO JE.
Procítěně číst a prožívat tuto afirmaci ke spokojenému životu.