čtvrtek 28. listopadu 2013

Magický rok 2014 - "hodnoty"

 
 

 
 
 
 
Jaké jsou Vaše hodnoty?
Jako váhu přikládáte hodnotám?

Bohužel jsou hodnoty často jen prázdnými řečmi pro spoustu lidí, a zejména pro spoustu společností. Hodně velkých korporací, se kterými jsem měl možnost pracovat, nebo stále pracuji, se snaží demonstrovat jakési hodnoty, tzv. „corporate values“. Každá z nich dobře ví, že naše hodnoty svým způsobem ladí určitou anténu tam venku, a na základě hodnot, které sdílíte, vám přitahují stejně naladěné lidi.


To je pro firmy samozřejmě důležité, protože svými hodnotami ladí své zákazníky na stejnou vlnu. Jenomže je to často velice prázdné, obvykle je jen napíší na papír, řeknou: “Hm, tohle je důležité, to jsou naše hodnoty.“, ale pak mají obrovský problém s tím, že to lidi nežijí a že ty hodnoty takzvaně nenakoupí.


Sám jsem se zamyslel, co jsou to hodnoty, a nedávno jsem na jedné konferenci slyšel krásnou definici životních hodnot: „Hodnoty jsou jména, která dáváme věcem/stavům, které nás dostávají do "flow, do proudu“. Jsou to tedy věci, které nás dostávají do energie, když o nich mluvíme, uvažujeme o nich a hlavně, když je žijeme.

To znamená, že potom jsme v proudu, nebojujeme a dostáváme se do stavu, kde začínáme být schopni doslova ladit okolnosti. A právě k tomu potřebujeme znát naše vlastní hodnoty. Hodnoty totiž drží nás i naší vizi, kam směřujeme, kam jdou naše myšlenky, náš vývoj. Bez hodnot je to těžké. Lidé, kteří je neznají, často dělají špatná rozhodnutí, nechají se vláčet, manipulovat sebou, jsou vystrašení, ustaraní, zbabělí a nestálí.

Abychom pokročili k praktickým krokům, povím Vám o systému, který jsem nazval „ODD“. Hodně koučů si rádo vymýšlí své zkratky, tuto jsem stvořil z:
Objev své hodnoty, Definuj je a Demonstruj je.

Dnes tedy stanovte své 3 nejdůležitější životní hodnoty, na základě kterých budete „vysílat“.
Jak nejdříve objevíte Vaše tři hodnoty?
 

Vezměte tužku a papír, a napište si tyto 3 otázky: „Co je pro mě v životě důležité?“ (zábava, peníze?), „Co rád dělám?“ (vaření, jízda na kole?) a „Co mě frustruje?“ (papírování – poté napište pravý opak, co je ideální stav absence této frustrace).


Dále nalezené hodnoty definujme. To je důležitý bod, každý totiž vykládáme věci po svém, například pojem „svoboda“ každý popíšeme trochu jinak, užijte ke všem třem tedy svých vlastních slov.

A na závěr demonstrujeme - zapálíme se, ladíme, sdělujeme, oblékáme se podle svých hodnot, žijeme a dodržujeme je ve všem, co děláme. Celé nám to přinese 2 skvělé věci – vědomou volbu a odvážnou volbu, protože kdo zná své hodnoty, rozhoduje se naprosto vědomě a nebojí se riskovat.

 
 
Jiří Vokáč Čmolík

 
 
 
Úplně na konec přidám jeden citát:

„Hodnoty jsou magnetické, hodnoty přitahují.“

Jeff Bezos