středa 27. listopadu 2013

Slova a jejich důsledky

 
 
" Těm co bylo v životě ublíženo "
 
 
 
Když Tě lidé napadají,
neměj jim to za zlé, neber si to osobně, ale naslouchej jejich slovům.
Říkají Ti, jak vidí svůj svět, říkají Ti, jakými negativními vlastnostmi jsou ovládáni. 
"Zákon zrcadla" praví:
Člověk může vidět pouze to, co je v něm samotném,
bez ohledu na to,
jestli je to právě reálně prožívané či nikoli.
Vzdejte se potřeby obhajovat se,
nebo se jim pokoušet vysvětlovat,
že nejste žádný hnusný, napadající, zavrženíhodný,
ale namísto toho vyhodnoťte všechny tyto urážky a
uskutečňujte to, kým opravdu jste.
Pak se rozhodněte,
zda osoba s těmito vlastnostmi je ta, kterou byste chtěli mít ve svém životě, nebo ne.
 
Doe Zantamata
 
 
Příspěvek dodala Kamila Bartůšková