středa 20. listopadu 2013

Slova - energie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I SLOVA JSOU ENERGIÍ
A SPRÁVNĚ SE PROJEVÍ KDYŽ SI NESOU JEN VYŠŠÍ VIBRACE
 

Síla lidských slov má nepředstavitelnou moc,o tom není pochyb
a to víme všichni.
Slova dokáží ublížit.. ale také potěšit a uzdravit.
Záleží jaké vibrace si sebou nesou a s jakými úmysly jsou předávána. Dobrými nebo špatnými.
Slova tedy berme,jako energii,která má sílu a dle vibrací se pak i projevuje.

Ve Vesmíru platí pravidlo,že pouze v Jednotě je síla a ta je nepřekonatelná.Jedinec,nic nezmůže,pouze se staví do pozice "ztraceného"
Hvězda pokud by byla ve Vesmíru sama,si nese stejný úděl,je ničím, a tak je to se vším.

Stejné je to s našim slovem,samotné písmenko nezmůže nic, můžeme ho vyslovovat ale vůbec nic se nestane,neublíží, nepotěší, nepředá žádnou informaci. Pokud ale dáme více písmen dohromady a utvoříme společenství,ať už slov nebo vět, či textů ze kterých vytvoříme knihy,články,začne mít toto společenství písmen ohromnou sílu,která na nás působí a dokáže změnit náš pohled na svět ve kterém žijeme.

Skládáním písmen dohromady vytváříme ohromnou sílu, která dokáže uzdravit a nebo ublížit.Proto slova a věty si zaslouží naši plnou pozornost a není dobré je podceňovat.

Každý člověk,by svá slova měl vážit, než je vysloví či napíše a předá dál.
Stačí poslouchat,či číst,jak lidi se slovy zacházejí, jak se titulují,uráží..
prostě jak si cení druhých.
A u slov " lží" buďme obzvláště obezřetní protože jsou zaobalena do pozlátka,do "sladkých slov" ale uvnitř je vnesena "nízká vibrace" a je předána k těm kteří jí přijali.Přijímejme jen ty slova která jsou vysokovibrační.

Čím více používáme hlasitých projevů,tím více se vzdalujeme svému srdci a tím si uzavíráme cestu k vnitřní svobodě. Člověk, který používá mnoho slov je lapen do sítí myšlenek,které se stávají emočními manipulátory k ovládání mysli druhých.Nejen,že tím ubližuje ale především sebe samého odpojuje od svého nitra,svého vyššího Já,svého srdce - své duše.

Slova také dokáží být ten nejsilnější lék,pokud je tělo nebo duše nemocná a bez správné energie.Když dokážeme použít slova naplněná tou nejsilnější boží láskou,stavíme tím vyšší zákon nad tím nižším a tělo i duše pomáhá uzdravit. Avšak použijeme-li slova naplněné temnotou nenávisti a hněvu,energie v člověku se zablokují a dostaví se nemoc.Nezapomínejme,že slova jsou božím darem, jsou výjimečností ,která nás odlišuje od zvířat. Je to dar moci druhému člověku říci své pocity, zvíře tento dar nemá a proto trpí mnohem více, místo řeči má pohled očí a ten člověk kolikrát přehlíží.

Slova nám byla darována, abychom mohli dokonale využít i všechny formy tvůrčích schopností,proto to musíme využívat a nikoliv zneužívat. Síla slov se zneužívá v magii a lidé, kteří neumí a neví, co, se za magií skrývá, nadělají mnoho škody, která je někdy nevratná.Kolik lidí si ještě dnes pohrává s rituály,zasvěceními a jinými obřady,aniž by věděli, s čím mají co dočinění. A to je pak problém, protože ve slovech takového nevědomého člověka se vše mění v astrální magii, propojenou s temnými silami a to je opravdu problém,ať už se jedná o zasvěcení včetně reiky, spojování s různými astrálními entitami, které se vydávají za různé světelné bytosti,Anděly,Ježíše,Boha atd.Tady je namístě velká obezřetnost.Lidé ještě neumí správně pracovat se svými energiemi,dokazují si schopnosti a otevírají cestu astrálním negativním entitám.Každý, kdo se nechá takto neznalým člověkem zasvětit,nebo zatáhnout do jiných rituálů je automaticky na tyto entity napojen,který nejprve jako džin plní všechny touhy a přání, ale později se člověk stává závislým a začne splácet energeticky dluh.Je vyčerpaný,nic se nedaří a jeho duše bloudí a nezná cestu ven.
Za tím vším však stojí slova,která negativní entita našeptává těmto napojeným,nevědomým lidem.
Málo je těch,kteří pracují na vyšší úrovni a jejich zasvěcení je požehnáním se schopnostmi napojením se na svůj vnitřní zdroj Světla.

Naslouchejte si, naslouchejte co říkáte,jaká slova používáte a nezapomínejte,že když předáváte ta "nízkovibrační"nejdou už vzít zpět.
Vždy mějte na paměti, že slovo není jen nějaký zvuk,či písemné vyjádření ale je to ohromná energetická síla která když se nesprávně projeví oslabuje aurické pole člověka a vysává mu energii.
Proto za žádných okolností nedovolte sobě stát se nízkou energií,neboť pak
nezažehnete své vnitřní Světlo,které vás chrání před temnými energiemi,entitami z nízkých astrálních světů.

Přátelé vnášejte do slov jen energie vyšších vibrací a s nejčistšími úmysly.
Naše matička Země tento projev lásky pocítí a uzdraví se.
S láskou a vděčností Pleja..