neděle 17. listopadu 2013

Tajemství čísel
AND
ĚL  JASNOZŘIVOSTI

"Vaše intuitivní a jasnoz
řivé schopnosti jsou teď velmi silné."

Vaše intuitivní a jasnoz
řivé schopnosti jsou momentálně velmi silné, což vám umožňuje nahlédnout do podstaty mnoha záležitostí. Andělé vás vyzývají, ať svou pozornost zaměříte především na to, co cítíte a vnímáte mimo své běžné smysly, než na to, co vám bylo řečeno nebo ukázáno. Ve společnosti určitých lidí nebo ve zvláštních situacích, důvěřujte svým instinktům. Instinktivně totiž budete vědět, co je pro vás správné. Bez ohledu na statistiky nebo na to, jak svůdně může něco vypadat, nezdá-li se vám něco v pořádku, tak to ani v pořádku není.

Diana Cooper