pátek 21. února 2014

Čakry a energie

 
 
SRDEČNÍ ČAKRA <3
.........................
Srdeční čakře se říká: "brána k Duši"  Nachází se ve středu hrudníku.
Má svítící,zlaté záření a je zdrojem lásky a Světla. 
K této čakře je přidělena zelená barva,ale také růžová a zlatá.
Element vzduch.Tato čakra je vitální,chuti k životu,radosti,vyrovnanosti, srdečnosti a velkorysosti.
Jsou-li energie v rovnováze nacházi se tu hluboká touha po lásce,míru a harmonii ve všech životních oblastech.Tato úroveň vyjadřuje sympatie a radost z kontaktu schopnost vcítit se a soucítit,vnímat krásu a dobro. 
Je-li plně aktivní,vyzařuje soucit, porozumění a radost.
Tato čakra se vykazuje dvěma důležitými aspekty. Především jde o zdravou, pozitivní sebelásku a o soucitnou lásku k bližnímu.

U lidských bytostí plynou hlavní energetické proudy našimi těly směrem nahoru a dolů.Jsme duchovní bytostI v lidském těle a kterým proudí vesmírná životodárná energie.Bez této "energie bychom nemohli existovat.
Každá hlavní čakra má v sobě zakódován určitý program ale u každého jedince je jiný.Je-li čakra zablokována,nemůžeme být v souladu jak s okolím tak ani se sebe samým.Je-li některá z hlavních čaker zablokována, nemůže nic přijímat, ani se projevovat.. Proto se našim hlavním čakrám věnujme a pracujme na nich různými způsoby. Tím docílíme jejich správné funkčnosti a otevřenosti,dosáhnout tím souladu na všech námi dostupných úrovních,proto věnujte,zvýšenou pozornost své srdeční čakře.
Je bránou k Duši. <3
S láskou v srdci <3 Pleja..

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=218492418342090&set=p.218492418342090&type=1&theater

https://www.youtube.com/watch?v=yx0kPpCsZTo
Ivanka Adamcová - video s přednášky
SRDEČNÍ ČAKRA
.........................
Srdeční čakře se říká: "brána k Duši"  
Nachází se ve středu hrudníku.
Má svítící, zlaté záření a je zdrojem lásky a Světla.
K této čakře je přidělena zelená barva, ale také růžová a zlatá.
Element vzd
uch. Tato čakra je vitální chutí k životu, radosti, vyrovnanosti, srdečnosti a velkorysosti.
Jsou-li energie v rovnováze nachází se tu hluboká touha po lásce, míru a harmonii ve všech životních oblastech. Tato úroveň vyjadřuje sympatie a radost z kontaktu schopnost vcítit se a soucítit, vnímat krásu a dobro.
Je-li plně aktivní, vyzařuje soucit, porozumění a radost.
Tato čakra se vykazuje dvěma důležitými aspekty. Především jde o zdravou, pozitivní sebelásku a o soucitnou lásku k bližnímu.

U lidských bytostí plynou hlavní energetické proudy našimi těly směrem nahoru a dolů. Jsme duchovní bytosti v lidském těle, kterým proudí vesmírná životodárná energie.
Bez této energie bychom nemohli existovat.
Každá hlavní čakra má v sobě zakódován určitý program ale u každého jedince je jiný. Je-li čakra zablokována, nemůžeme být v souladu jak s okolím tak ani se sebe samým. Je-li některá z hlavních čaker zablokována, nemůže nic přijímat, ani se projevovat.
Proto se našim hlavním čakrám věnujme a pracujme na nich různými způsoby.
Tím docílíme jejich správné funkčnosti a otevřenosti, dosáhnout tím souladu na všech námi dostupných úrovních, proto věnujte, zvýšenou pozornost své srdeční čakře.
Je bránou k Duši. 

S láskou v srdci Pleja..