úterý 18. února 2014

PŘEDSUDKY

 
 

Boj proti předsudkům.

Zatajili svému dítěti, že je kluk

17. 2. 23:00
Pár z Velké Británie se rozhodli vychovat svého syna bez genderových předsudků.
Pohlaví svého dítěte tajil i před veřejností.


Sasha Laxton 
Sasha Laxton


 
Beck Laxton a její přítel Kieran Cooper se při narození syna domluvili, že zvolí velmi netradiční způsob výchovy. Malému Sashovi dali naprostou svobodu ve volbě oblečení i hraček, takže se chvíli oblékal jako dívka a někdy zase jako kluk.
V domě totiž neměli televizi, rodiče ho tak chránili před jakýmikoli faktory, které by ho mohly ovlivnit. Přesné pohlaví dítěte neznalo až na nejbližší příbuzné ani okolí rodiny.

Stereotypy a předsudky

 
Pravdu ale museli přiznat v chlapcových pěti letech, když nastupoval na základní školu. "Gendrově neutrální dítě" tak bude narážet na rozdíly, kterých si doposud nevšimlo.
"Stereotypy jsou v podstatě hloupost. Proč rozdělovat lidi do krabic? Gender ovlivňuje to, co děti nosí, s čím si mohou hrát, a utváří tak typ člověka, kterým se stanou," řekla Sashova matka The Telegraph. Okolí ji vnímalo jako bláznivého rodiče, Beck by na své výchově ale nic neměnila.
Oslovený psycholog také nemá na tento případ jasný názor. "Je těžké říci, zda genderově neutrální děti mohou mít z hlediska pohlaví nějaké okamžité nebo dlouhodobé psychické následky. K dnešnímu dni totiž nemáme žádný empirický výzkum, který by se tímto tématem zabýval," řekla doktorka Daraht McDermott.autor: jaz