pátek 28. února 2014

Představa o životě

 
 
Změňte svou představu o životě
 
 
Všechno, co vidíte ve svém světě, je důsledkem vašich představ a myšlenek. Chcete, aby se váš život opravdu „rozběhl"? Změňte svou představu o životě. O sobě samých. Myslete, mluvte a jednejte jako Bůh, kterým jste.

To vás samozřejmě oddělí od mnoha - od většiny - ostatních lidí. Budou říkat, že jste šílení. Budou říkat, že se rouháte. A nakonec vás budou mít plné zuby a pokusí se vás ukřižovat. Ukřižují vás nikoli proto, že si budou myslit, že žijete ve světě přeludů (většina lidí vám dovolí vaši osobní zábavu), ale proto, že dříve či později budou k vaší pravdě přitahováni druzí - neboť pochopí, že poskytuje naději.

A v tomto okamžiku lidé zasáhnou do vašeho života - neboť je začnete ohrožovat. Neboť vaše prostá pravda nabízí víc krásy, víc pohodlí, víc pohody, víc radosti a lásky než všechno, co by si oni mohli vymyslit.

Kdyby tuto pravdu přijali, byl by to konec jejich způsobu života. Byl by to konec nenávisti a strachu a fanatismu a války. Konec odsuzování a zabíjení ve jménu Boha. Konec názoru, že moc je pravda. Konec mocenské politiky. Konec věrnosti a vazalství ze strachu. Konec světa, který jste dosud vytvářeli.

Proto se připravte. Neboť vás budou urážet a ponižovat, plivat na vás a nadávat vám; potom vás všichni opustí a nakonec vás budou žalovat, soudit a odsuzovat - od chvíle, kdy přijmete svůj posvátný úkol - to jest realizaci svého já.

Proč to tedy dělat?

Protože vás už nezajímá uznání druhých. Protože nejste spokojeni s tím, co vám to přineslo. Nejste spokojeni s tím, co to dalo druhým. Protože chcete skoncovat s bolestí, skoncovat s utrpením, skoncovat s přeludy. Protože máte plné zuby světa v jeho současném stavu. Protože hledáte nový svět.

PŘESTAŇTE  JEJ  HLEDAT  ZAČNĚTE  JEJ  TVOŘIT

Neale Donald Walsch - Hovory s Bohem

ANO..
A  JE  TVÝM  SVOBODNÝM  ROZHODNUTÍM  ŽE  VE JMÉNU BOHA NEJVYŠŠÍHO..
JAKO  BŮH  "TADY  A  TEĎ" TVOŘÍŠ..
S  JINÝMI  BOHY  NA  ZEMI - NOVÝ  SVĚT !

JSI  SVÝM  VLÁDCEM !

JSI  SÍLA  BOŽÍ  CO  LÁSKOU  JEN  TVOŘÍ


S přáním krásných tvořivých energií Pleja