sobota 15. března 2014

Energie a síla vědomí
SÍLA VĚDOMÍ 


Ze silně energetických míst české a slovenské republiky intenzivně proudí 

světelná energie. Je tu mnoho nositelů Světla, kteří byli probuzeni v daném čase a 
mají dostatečně navýšená vědomí.

Nacházíme se v energiích pro nás velmi příznivých.
V silných energiích, osvobozující mysl od ega !
Tady a teď máme dostatek sil, abychom změnili naši společnost na "jednotnou" a 

tím se zcela vymanili z nefungujících systémů.
Svět nás potřebuje.. naše ucelené národy vnesou pravou (božskou) lásku k ostatním národům.

Veškerá naše vědění čerpáme jak ze svých předešlých zkušeností, tak i z těch, 

ze současného života. Sebou si neseme nejen plán Boží existence, ale i naše záložní plány, které jsou součástí dohod a smluv uzavřených před naší inkarnací na Zemi.
Svým navýšeným vědomím se napojujeme na vysoké frekvence, kde se dostáváme 
k informačním kanálům ze světelných dimenzí.
Z jakých sfér naše vědomí pochází, dle také toho předáváme informace a své 
vědomosti.
Máme rozšířené vnímání, vnímáme mimosmyslově, máme velmi dobrou intuici,
jsme jasnozřiví a tak i máme schopnost přijímat sdělení z vysokofrekvenčních kanálů a předávat tam, kde je potřebné.

Naše energie více zaměříme k českému a slovenskému zdroji, který je teď pro nás velice přínosným energetickým kanálem.

Nemusíme se již tolik upínat k cizím informačním zdrojům.

Přišli jsme sem ze světů kde vládne láska, jsme láskou a lásku vnášíme tam, 

kde láska není přítomna.
Láska a moudrost je nám vlastní neboť si sebou neseme energetický otisk předešlého domova - 
Jednoty, Ráje, Světelných dimenzí, Nebeských výšin... 
ať si to každý pojmenuje jak cítí.
Naše Světlo je silné a šíří světelnou energii ač jsme kdekoliv.
Jsme nositelé Světla a pomáháme druhým se vyvíjet. 

Ale to neznamená, že jsme něco víc než-li ti na nižším vývojovém stupni.
Tady jsme si všichni rovni, přinášíme si jen více zkušeností, 
které nyní předáváme těm méně zkušeným.
Protože všechno je energie a všechno je energeticky propojené.
Přechod do páté dimenze (5D) je na nás, na kolektivním vědomí,

jak silné energie tady na Zemi utvoříme, 
navýšíme ty nízké a poté může být převibrování lidstva úspěšné.

S láskou v Boží přítomnosti  Pleja...