sobota 15. března 2014

Láska k sobě

Představ si strach, obavy a pochyby jako malé tyrany, kteří tě využívají.
Smějí se, jak často a lehce jim skočíš na jejich hru.
Hrají si s námi, jak se jim zachce.

Útočí na náš rozum, abychom ještě jednou přehodnotili své nadšení a rozhodnutí.

Bojí se totiž spontánnosti a toho, že si žiješ svobodně a jak chceš.
Jdou na nás s morálkou a všemi těmi řečmi o tom, co se sluší a co se má.
Vynalezly pojišťovny, kde utrácíme peníze za to, abychom se pojistily proti strachu.
A pak se při tom neskutečně baví.
Vadí jim život, radost, odvaha jít si za svým a být sám sebou.
Jejich věrnými sluhy je úslužnost, pokora, zdvořilost a 
snaha být za každou cenu příjemným.
Klanět se autoritám, brát neustále ohled na druhé – 
jednoduše řečeno nežít pro sebe, ale pro druhé.
Svět je nemocný strachem, proto strach je nejmocnějším vládcem 
našeho života.
Máš však nejmocnější zbraň v celém Vesmíru a tou je láska k sobě.
Je jako ostrý meč, před kterým se samotný strach klepe strachem.
A pokud se budeš mít rád takový, jaký jsi a budeš se mít rád za vše, 
co si myslíš a co cítíš a jak podle toho jednáš, uvidíš, 
jak armáda strachu s jeho služebníky vezme nohy na ramena.

Říkej NE všemu, čemu chceš říci NE.

Řekni ANO sobě a tomu, jak vše cítíš.

Měj se rád za to, jak se cítíš v danou chvíli a nelámej si hlavu s tím, 
co si o tom myslí ostatní.
Vystup z řady poražených a naostři svůj meč láskou.
Pak uvidíš, jaký cirkus v tvém životě nastane.
Ani si na něj nemusíš kupovat vstupenku.