sobota 1. března 2014

Jak na problémy???

 
Z deníku Natálie Tothové
 
 

 
 
 
 
  KAŽDÝ MÁ PROBLÉMY... ale PROČ?

Mnozí z vás se mi svěřujete, že už léta na sobě pracujete, že se vážně snažíte a mučíte, a nebo že už léta docházíte k psychologovi, ale nepozorujete na sobě žádné změny k lepšímu. Ztrácíte důvěru a víru, že vám kdy bude pomoženo a že si zasloužíte něco lepšího....

Já bohužel nevím, jaké techniky a s kým jste je podstoupili, přátelé, ani nevím jak dalece jste byli otevření ke spolupráci s terapeutem, protože bez toho to nejde, ale mě se osvědčilo s lidmi a s tématy pracovat formou her. Vždy pracujeme s příčinou a systematicky se do ní noříme, abychom daný problém skutečně rozpustili a uvolnili životní energii, kterou každý nevyřešený problém zadržuje. Je to proces, u každého jinak dlouhý. Nahromaděná energie našich nezpracovaných problémů se proměňuje ve vnitřní destrukci. Ta se projevuje emoční nestabilitou, obezitou, závislostmi, nedostatkem...
Sami nyní posuďte, jak jste na tom...

Podívejme se blíže...

PROBLÉM
s vnímáním reality, tzv. stavy "mimo čas, prostor a nebo mimo tělo".....
vznik- období početí

PROBLÉM s tělem, například přejídání se a nebo nechuť jíst, problém s vnímáním hranic a potřeb svého těla, a podobně....
vznik- období početí

PROBLÉM s tím, co si o vás pomyslí druzí lidé, potřeba věcem rozumět, pocit že nejsem dost dobrý, potřeba se zavděčit, pocit, že si nezasloužím lásku, pozornost, hojnost a podobně...
vznik- období početí a prenatálního věku

PROBLÉM spojený s vlastním projevením se, sexualita, intimita, sebe-prosazení se, sebe-hodnota a sebe-vědomí, sebe-zrada alias prokrastinace, problémový vztah s matkou....
vznik- období prenatální a porodu

PROBLÉM zvaný neuróza, nervozita, stres spojený s druhými lidmi, se zkouškami, strach z bílých plášťů, pocity oddělenosti, pocity opuštění, strach ze smrti a také ze života, problematický vztah s tátou....
vznik- období prenatální a porodu

PROBLÉM prožívaný jako strach z nepřijetí, strach z odmítnutí, pocit nedokonalosti a nebo naopak touha po dokonalosti, potřeba mít věci pod kontrolou, schopnost obhájit svůj názor....
vznik- období porodu a krátce po něm

PROBLÉM se vztahy, problém s komunikací, dorozumívání se, problém v koordinaci, problém s nasloucháním, závislosti (kouření, alkohol, drogy, léky, lidi)....
vznik- období prenatálního věku

Zde máte trochu ucelený přehled témat s kterými přicházíte na mé terapie, přátelé. Období vzniku a nebo aktivace je už několik let potvrzován prací s časovou osou, na mých terapiích hrou. Není to střelba od pasu. Pokud tedy chcete prožít svůj život lépe než vaši rodiče a nebo známí, je potřeba se svými tématy pracovat v období jejich vzniku, pracujeme tedy s Příčinou.

Do příčiny zaměříme veškerou pozornost, neplýtváme tím pádem zbytečně časem ani energií. Pokud docházíte na nějaké konzultace a nebo na semináře, či na terapie, kde NEpracujete na daném tématu v období vzniku, váš čas i peníze jsou zbytečnou investicí a Pozitivní Změna do vašeho života NEmůže přijít...

Máte nějaké otázky, přátelé? Jsem pro vás na emailu: spokojena.zena@gmail.com