neděle 2. března 2014

Moudrá slova


Žijte život bez očekávání.
Potom automaticky odpadne pocit přivlastnění ve smyslu ´moje´. 
Poznejte, že vaše Já nemá žádné chtění. Váš pravý stav je již spontánně zde. Nevyrušte a nevyplašte ho myslí.

Nisargadatta Maharaj