středa 9. července 2014

STRACH


..STRACH. o sebe, o druhé, o své touhy, přání, 
jistoty... strach ze ztráty, z neznáma... drží nás 
svými pevnými pažemi a brání nám se 
nadechnout a letět.
nechte odejít vše co vám brání volně dýchat. 
postavte se svým strachům, nechte je projít 
skrze vás, prožijte je, s láskou jim odpusťte, 
odpusťte i sobě a nenechte se oslabit okolím, 
které vaše obavy nechápe, nerespektuje, 
nepřijímá nebo se jim vysmívá - oni váš život 
nežili, nemají vaše zkušenosti, neprošli všemi 
těmi těžkými zkouškami, 
nekráčeli ve vašich botách - odpusťte i jim.
jako fénix pak znovu povstanete silnější a 
moudřejší, svobodnější, poučeni z předchozích 
nezdarů - a sami sobě se budete moci zasmát, 
kolik bolesti to stálo, a kolik radosti vám teď 
nový vhled přináší.
dle vesmírného řádu je v lidském životě jisté 

jenom to, že nic není jisté - aneb

CO  K  TOBĚ  NEPATŘÍ,

STEJNĚ  NEUDRŽÍŠ; 


A  CO  K  TOBĚ  PATŘÍ, NIKDY  NEZTRATÍŠ