středa 30. července 2014

Plejády a energie


PLEJÁDSKÉ SVĚTELNÉ ENERGIE
..............................................................................................................................

Staré energie už odchází, síla vašeho Vědomí si přitahuje nové energie.

Vaše zkušenosti vás posunuli dál.. 

Všechny vaše pády, bolesti, trápení, problémy, nepříjemnosti, 

byly tou nejlepší školou pro váš duchovní růst. 

Na Zemi jste nebyli přitáhnutí nějakou silou, 

nebyl na vás vyvíjen nátlak. 

Na tuto planetu, na tuto dobrodružnou cestu jste se vydali dobrovolně, 

aby jste sami sobě dokázali, jak jste dostatečně silné, 

odvážné a milující Duše. Přišli jste se svými plány, úkoly schopnostmi, 

zkušenostmi. Ne však stejnými. 

Nastavené to máte různě, protože nepocházíte ze stejných rovin bytí - 

úrovní Vědomí. Záleží na jakém vývojovém stupni se před svým 

vtělením (inkarnací) vaše Duše nacházela. 

Předinkarnačními dohodami jste si tedy ustanovili, jaké síly (energie) 

budou na vás ve hmotě třetí hustoty působit, 

Máte do toho zahrnuty i dohody s jinými Dušemi, 

tak jak jste si to mezi sebou ujednali. V životě jste se setkali a ještě 

setkáváte s těmi Dušemi,se kterými jste uzavřeli předinkarnační 

dohodu. Nic tedy nebylo náhodné, vše máte ujednáno, 

k vašemu růstu,učení, zkušenostem, k vaší pozemské misi - 

kolektivního Vědomí. 

Každý se nacházíte tam, kde máte být, na místě, které bylo předurčeno.

K nositelům Světla, co jsou nápomocni této Transformaci, byla vnesena 

energetická ochrana. Pro světelnou misi těchto pracovníků, je potřebné 

energeticky silné území. Proto se vaše země,české a slovenské republiky 

nacházejí na energeticky chráněném území. Jste tady, ve správnou dobu 

a na správném místě. Čekali jste jen na ten vhodný okamžik, až k vám 

přijde to prvotní probuzení.

Tak jste tady a teď, a dočkali se okamžiku kdy tvoříte novou, 

lepší budoucnost. 

Utváříte novou společnost, která si přeje žít v Jednotě - lásce, míru a 

souznění. Nic není marné,nic není ztraceno. Vaše píle, víra ve světlou 

budoucnost, vize jednotného světa, vaše odvaha postavit se systému, 

změnit špatné v dobré, vás posouvá kolektivně vpřed. Ale nezůstávejte 

jen u slov a konejte to skutečně, vyzařujte k ostatním své Světlo, 

dejte do toho všechno co můžete ze sebe dát.

Váš potenciál je neomezený. Začněte s tím hned, nečekejte stále co se 

bude dít, to by jste byli jen v očekávání ničeho, buďte v očekávání sebe 

samých, očekávejte jen to co přichází z vašeho nitra, 

vaší Duše, vašeho srdce. Setkávejte se s vašim pravým Já. 

Všechna ta "Já" poté splynou v jedno(tu). Jste tvořivá, jednotná síla. 

Tvořte tak.

Milujeme vás.. 

Plejády

13.7.2014

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristal