úterý 20. října 2015

Československo na nohou
pátek 16. října 2015


Československo na nohou!!! ČESKOSLOVENSKÉ POVSTÁNÍ ZAČÍNÁ !!!> > > 28.ŘÍJNA < < < > > > PRAHA –  BRATISLAVA < < <

Vážení občané České a Slovenské republiky, přátelé a kamarádi!

Českoslovenští patrioti z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska 

se rozhodli postavit současné bezútěšné situaci, 
kterými si procházejí naše rodné krajiny. 
Všeobecná bída, arogance moci vlád obou zemí, ignorance politiků, 
mediální propaganda masmédií a především veřejnoprávních médií 
nás dovedla do momentu, kdy jsme se rozhodli definitivně 
skoncovat se záměry našich loutkových vlád zničit naše země a národy.

Zástupci českých i slovenských občanských iniciativ se shodli, 

že je potřeba společného postupu proti oběma loutkovým vládám,


že je zde nutnost vzájemné podpory nejen napříč hnutími a iniciativami, 
ale především mezi státy a národy. Došli jsme k závěru,


že již mnohokrát se česká i slovenská veřejnost snažila v minulosti 
umravnit a usměrnit politiky, kteří konali proti vůli svých voličů,


ale byla zcela ignorována. Došli jsme k závěru, že nejsme nadšeni z členství 
v Evropské unii a NATO a že občané obou států stále


cítí křivdu v případě rozdělení Československa, které proběhlo o nás bez nás.
  Už máme dost vlády peněz, chceme právní stát!


Hodláme společně a nerozdílně, spojit veškeré síly a konečně změnit 
politické a ekonomické poměry v naší zemi. Přidejte se i Vy, 
pokud si myslíte, že již není jiné cesty. 
Politici nás zklamali a klamou každým dnem a náprava nikde. 
Současný anti-demokratický politický systém nás přesvědčil, 
že nastal čas konat!
Rozhodli jsme se kultivovaným a zákonným způsobem donutit 

vládce našich států k rázné změně současné politiky, přidejte se i Vy!
Vyzýváme všechny patrioty, občany ČR a SR, všechny iniciativy, odbory, 
hnutí, politické strany, skupiny a spolky aby podpořili


Projekt Československo a přidali se ke společnému masivnímu protestu. 
Děkujeme za podporu a hlavně nás podpořte svojí účastí na demonstracích, 
protože bez Vaší podpory a především Vaší účasti se nic nezmění!

Kde a v kolik?
28. října 2015 ve 14:00  PRAHA - BRATISLAVA
Praha - Klárov u úřadu vlády (Metro "A" zastávka "Malostranská")
Bratislava - Námestie Alexandra Dubčeka (před budovou NRSR)

Kdo promluví na demonstraci? >>>
Známé osobnosti českého i slovenského občanského života

Co zazní na demonstraci? >>>
Projevy pozvaných hostů
Výzva k novodobému Československému povstání

Co se bude dít? >>>
Zahájení demonstrace
Projevy pozvaných hostů
Přečtení Československé výzvy
Pochod k budově Strakovy akademie
Předání výzvy k demisi vlády do 17. listopadu 2015
Podpisy petic a Prohlášení občanů


Za co budeme protestovat? Co požadujeme? >>>
  1. Ultimátum -  žádáme demisi vlády do 17. listopadu 2015.
      Pokud nás vlády nevyslyší, 17. listopadu je k tomu donutíme!
  2. Vytvoření dočasné vlády z pověření prezidenta republiky
  3. Požadujeme zákon o všeobecném, závazném a odvolatelném referendu
  4. Vypsání upřeného Referenda o rozpadu Československa
      Pokud nebude ČSFR rozděleno, žádáme změnu volebního zákona
      a vypsání nové přímé volby prezidenta ČSR
  5. Změnu volebního zákona, požadujeme přímou a skutečnou demokracii
  6. Zrušení volebních kaucí, zákaz komerční propagace kandidátů,
       rovný prostor v médiích pro všechny kandidáty
  7. Žádáme odvolatelnost politiků a zrušení imunity
       s výjimkou projevů na půdě sněmovny
  8. Zúžení počtu mandátů v parlamentu na volené zástupce dle okresů a obvodů
  9. Vystoupení z EU
10. Vystoupení z NATO
11. Obnovu státních hranic
12. Ukončení podpory nelegální migrace
13. Státní suverenitu a neutralitu
14. Okamžité odvolání ředitele České televize
       a zpřísnění zákonů o veřejnoprávních médiích
15. Zrušení daní ze závislé činnosti a funkčních požitků
16. Zavedení konečného a nevratného DPH vč. "reverse charge"
17. Posílení pravomocí prezidenta za předpokladu,

       že bude odvolatelný referendem
18. Zrušení zákona o exekucích v současném znění
19. Žádáme ústavní zákon zamezující vytváření schodků státního rozpočtu
20. Svobodu a demokracii, mír a prosperitu, všeobecný prospěch
       a lepší životní úroveň pro všechny občany
21. Žádáme aby stát přestal upřednostňovat korporátní business
       na úkor svých občanů
22. Žádáme změnu zahraniční politiky!

Žádost adresovaná občanům:
1) šiřte tuto zprávu ústy, pomocí sociálních sítí, emaily
     a všemi dostupnými prostředky, sdílejte tuto pozvánku!
2) určitě přijďte všichni na demonstraci
3) oslovte všechny přátele a ostatní nespokojené spoluobčany,
     pouze Vaše účast je základem společného úspěchu!
4) řádně se ustrojme, jak se sluší na státní svátek a
     hrdě si připněme trikolóru. Chceme kulturní revoluci.
5) neberte si s sebou žádné zbraně apod. naopak transparenty a vlajky vítány!
6) chovejte se důstojně

Kontakty a další informace:
http://ceskoslovensko.wix.com/stranky
http://ceskoslovensko.wix.com/stranky

Zemanův bonmot : 

Pokud žijete v zemi, kde můžete být potrestáni za chytání ryb bez povolení, 
ale nikoliv za ilegální vstup do země bez povolení, máte plné právo říci, 
že ta země je vedena idioty.
 


Sílo znič všechno temné zde na Zemi!
Sílo znič všechny nástroje Satana zde na Zemi!

Žádné komentáře:

Okomentovat