sobota 24. října 2015

Jak zastavit přejímání negativních emocíJak zastavit přejímání

 

negativních emocí jiných lidíEmoční svoboda znamená naučit se, jak zůstat 

koncentrovaný ve stresujícím a emocionálně 

velmi nabitém světě. Protože emoce 

jako jsou strach, hněv a frustrace jsou energie, 

můžete je potenciálně 

„chytit“ od druhých lidí, aniž byste si to uvědomovali. 

Pokud máte tendence být emocionální houbou, 

je důležité vědět, jak se vyhnout přebírání 

negativních emocí jednotlivců nebo těch volně 

plovoucích emocí davu. Další nepříjemností je, 

že chronická úzkost, deprese, nebo stres 

z Vás můžou utvořit emocionální houbu tak, 

že snižují Vaši obranu. Najednou se stáváte ¨

aktivním přijímačem naladěným na jiné lidi, 

zejména ty s podobnými problémy. 

Takto nějak funguje empatie, proto bychom 

se měli zaměřit na aktuální nevyřešené otázky, 

které jsou v nás samých. Z energetického hlediska 

pochází negativní emoce z několika možných zdrojů. 

Dejte na svůj pocit – může to být vaše vlastní negace, 

může být původcem někdo jiný, nebo se může jednat 

o kombinaci obojího. Vysvětlím vám, jak poznat 

rozdíl a strategicky posílit pozitivní emoce tak, 

abyste nemuseli nést negativitu, která vám nepatří.

To není něco, co jsem uměla vždycky. 

Když jsem dospívala, moje kamarádky se vždy 

nemohly dočkat, až vyrazíme na nákup 

do nějakého obchodního střediska. 

Čím většího, tím lépe – ale já jsem toto jejich 

nadšení nesdílela. Vždycky jsem se cítila 

omámená a vyčerpaná z velkých skupin lidí, 

stejně tak bezradná a neznala jsem důvod. 

„Co je s tebou?“ říkali přátelé, vypadáš nějak divně. 

Věděla jsem, že přelidněná místa a já 

prostě nejdeme k sobě. Chtěla jsem se tam cítit dobře, 

ale místo toho jsem vždy prožívala nervozitu, 

deprese, nebo nějakou hroznou bolest. 

Neměla jsem vůbec žádné tušení, 

že jsem vlastně obrovská houba, absorbující emoce 

lidí kolem mě.

Až u mých pacientů jsem uviděla, jak absorbování 

emocí jiných lidí může vyvolat panické záchvaty, 

deprese, nechutenství, sexuální a drogové hýření a 

vůbec nepřeberné množství tělesných příznaků, 

které se vymykají tradiční lékařské diagnóze. 

Centrum pro kontrolu nemocí a prevence vydalo 

zprávu, že více než dva miliony Američanů 

trpí chronickou únavou. Je pravděpodobné, 

že mnozí z nich jsou emocionální houby.

Zde jsou některé ze strategií pro Emoční svobodu v praxi. 

Pomohou vám zastavit čerpání emocí jiných lidí.

Jak zůstat soustředěný ve stresujícím světě
Odstřihnout se od negativních emocí druhých lidí:

- Za prvé:  zeptejte se sami sebe – 

Je tento pocit můj nebo někoho jiného? 

Může to být společný pocit nás obou. 

Pokud jde o emoce jako je strach nebo hněv, 

pokuste se zlehka konfrontovat s tím, 

co ve Vás způsobuje tyto emoce 

(ať již sami na vlastní pěst nebo s odbornou pomocí). 

Pokuste se určit zřejmý generátor emoce. 

Například: Právě jste shlédli dobrou komedii, 

a přesto jste přišli domů z kina s popsanými pocity – 

možná jste se stali součástí deprese lidí, 

kteří seděli vedle Vás, nebo v těsné blízkosti. 

Zkrátka, energetická pole se překryla. 

Totéž platí i o návštěvách obchodních domů 

nebo přeplněných koncertů.

- Pokud je to možné, distancujte se 

od podezřelého zdroje. Nepřibližujte se k němu 

blíže než na  3,5 m. a uvidíte, zda ucítíte úlevu. 

Nedělejte tu chybu, že „nechcete tímto urazit 

tyto neznámé lidi“. Na veřejném místě neváhejte a 

měňte místa, pokud začínáte cítit, 

že se o Vás pokouší deprese.

- Po dobu několika minut se 
                                                           zcentralizujte

soustředěním na svůj dech: To Vás propojí 

s Vaší podstatou. 

Vědomě vydechujte negativitu a nadechujte klid. 

Pomůže Vám to k uzemnění a očištění od strachu 

nebo jiné těžké emoce – představte si negativitu 

jako šedou mlhu, s výdechem opouštějící 

Vaše tělo, a novou naději, jako zlaté světlo, 

vstupující do těla s nádechem. 

Toto může přinést rychlý výsledek.

Negativní emoce jako strach, 

často přebývá ve vašem emocionálním centru 

na solar plexus. Položte tedy dlaně na toto místo a 

vědomě si přivádějte energii lásky a milosti 

do této oblasti pro spláchnutí stresu. 

Při dlouhodobých depresích nebo úzkostech, 

používejte tuto metodu denně na posílení 

tohoto centra. Je to uklidňující a vytváří to pocit 

bezpečí a optimismu.

- Chraňte se. 

Užitečné formy ochrany používá mnoho lidí, 

včetně léčitelů, kteří se snaží pacientům 

zahrnout vizualizační formou celé jich tělo 

do obalu bílého světla (nebo jakékoli barvy 

si vymyslíte, což dodává sílu). Berte to jako štít, 

který blokuje negativity nebo fyzické nepohodlí, 

ale umožňuje prostoupit tomu, co je pozitivní (filtrování).

- Vyhledávejte pozitivní lidi a situace. 

Nazývejte přítelem toho, kdo v druhých lidech vidí dobro. 

Zkuste trávit více času s kolegy, kteří si na nic nehrají. 

Poslouchejte lidi překypující nadějí, vnímejte 

tu víru, jakou mají v sebe i ostatní. 

Vychutnávejte slova plná naděje, písně a 

jiné umělecké formy. Naděje je nakažlivá a zvedá náladu.

Praktikujte tuto strategii. Nemusíte trpět pokaždé, 

když jste v emočním přetížení. 

Se strategií se to zvládá, můžete mít pohotovou 

odpověď na stresové situace, cítit se bezpečněji, 

a vaše citlivost může rozkvétat.

Převzato z nové knihy 

Dr. Judith Orloff (Three Rivers Press, 2011) -

http://www.drjudithorloff.com


Judith Orloff MD je autorka nové bestsellerové (Three Rivers Press, 2011), z níž vychází uvedené tipy a 

článek. Její postřehy z emoční svobody vytvořily 

nové léčebné postupy na stresy současného světa. 

Judith Orloff MD  je zároveň profesorem psychiatrie 

na UCLA. Její práce byla uvedena na The Today Show, 

CNN, Oprah Magazine a USA Today.

Pro www.svetloatlantidy.cz přeložil -Ag-.