úterý 7. ledna 2014

Strach, pravda a odvaha


Co dokáže strach.Ze strachu vzniká přetvářka a lež. Právě ze strachu se ohlížíme na možné
reakce druhých lidí a vymýšlíme komplikované kombinace na místo jasné a
stručné pravdy, kterou se neodvažujeme vyjádřit.

Odvahou je umět říci "ne", bránit se tomu, co nás poškozuje, vyjádřit co cítíme,
být upřímní a otevření, projevit své city a pocity.
Odvahou je žít svůj vlastní život podle své svobodné volby, bez ohledů na požadavky,
nátlak či očekávání okolního světa.
Do problémů se dostáváme, když jednáme na základě názorů druhých.
Když nám druzí řeknou, jak bychom se měli cítit, a když je to v rozporu s tím, jak se cítíme, prožíváme hluboký vnitřní konflikt.
Nejušlechtilejší rozhodnutí není vždycky rozhodnutí, které je prospěšné druhým.


Zradit sám sebe, abys nezradil druhého, je také zrada.
Je to nejhorší zrada.
Budeš-li věrný sám sobě,
nemůžeš být nevěrný žádnému člověku.David Icke