neděle 5. ledna 2014

Zdravé sebevědomí

STAČÍ  JEN  5  KROKŮ  KAŽDODENNÍ  PRÁCE,
ABYCHOM  VĚDOMĚ  PRACOVALI  SE  SVÝMI  EMOCEMI  A  ŽIVOTEM,
KE  SPOKOJENOSTI  SE  SEBOU  SAMÝM  A  OKOLÍM.
KDO  JE  SPOKOJENÝ  SE  SEBOU  A  SVÝM  ŽIVOTEM,
JE  ÚSPĚŠNÝM  ČLOVĚKEM  A  DAŘÍ  SE  MU  V  ŽIVOTĚ  VŠE, ČEHO  SE  DOTKNE.Jedna z metod je práce se zrcadlem, kdo se nedokáže podívat do zrcadla na
sebe a nahlas k sobě mluvit, nemá zpracované témata a jako duše je
ovlivňován strachem. Nejlépe je každodenní práce, aby se zautomatizovala
vědomá práce naše, s vesmírnými pozitivními ...energiemi.
My se pak cítíme klidnější a spokojenější, v životě se pak nám začíná dařit.
Dostali jsme se tak do vědomého kolektivního duchovního procesu.

1. Podíváme se do zrcadla, nejlépe ráno i večer, nebo několikrát denně, když
bych to cítíl-a a říkám:
"Miluji tě, opravdu tě miluji."
Pokud by se dostavily nepříjemné pocity, jen je sledujte, nic nepotlačujte.
Jsou to VAŠE staré  myšlenky,
KTERÝMI  JSTE  SE  NECHALY  OMEZOVAT  V  MINULOSTI,
A  PROTO  BYSTE  MĚLI  ZMĚNIT  SVŮJ  PROGRAM  V  MOZKU,
ABYSTE  ZAČALI  MYSLET  A  CHOVAT SE  JINAK  A  LÉPE.
Tyto negativní myšlenky byly NYNÍ vyřazeny vaší ochotou  MILOVAT  SAMI  SEBE.

2. "MILUJI TĚ" CO  MOHU  PRO  TEBE  DNES  UDĚLAT, ABY  JSI  BYL  ŠŤASTNÝ?"
Pak stačí se zaposlouchat do sebe, naučíte se poslouchat sebe a věřit si,
protože začnete pracovat VY OSOBNĚ, vy jste ti úžasní lidé, kteří si věří a
pracují.
Jestliže se vám stane něco, co pro vás není příjemné, hned si dejte ruku na
srdce a nebo se podívejte do zrcadla a řekněte si:
" VŠE  JE  DOBRÉ  TAKOVÉ  JAKÉ  TO  JE. VŠE  JE  DOBRÉ"
(Jsou to magické vesmírné věty)
Je důležité mít stále na paměti, že vaše láska k vám samotným je
důležitější, než jakákoli jiná událost, která se vám děje v životě. Událost
pomine!!!
ALE  LÁSKA  VÁM  ZŮSTÁVÁ.

3. Potká-li vás něco krásného, tak běžte rovněž k zrcadlu a řekněte:
" Děkuji vesmíru za krásné události, lidi a dary ".
Buďte si vědomi dobra ve svém životě. Čím více uznání budete mít sami pro
sebe, tím více uznáni se budete cítit, tím budete mít více uznání i pro
ostatním a  ONI  BUDOU  UZNÁVAT  I  VÁS.

4. Podívejte se sami sobě do očí a řekněte si:
"Odpouštím ti a miluji se".
Všichni v sobě nosíme něco, co si sami sobě musíme odpustit.
Často býváme k sobě příliš tvrdí a příliš se odsuzujeme. Trestáme sami sebe
za každou chybu. Je třeba, abychom si každou chvíli, co se necítíme dobře,
si neustále odpouštěli.

5. Používejte zrcadlo i tehdy, když byste chtěli někomu něco sdělit.
Třeba i věci, které byste se báli tomu člověku říci. Podaří se vám urovnat staré
konflikty, které jsou jen vašimi myšlenkovými postoji negativními k druhým
lidem, nebo událostem.
Odpusťte jim, požádejte je, aby odpustili vám. Pošlete jim lásku a pochopení
a to i sobě.

S láskou posílám velkééééé objetí LÁSKY, když budete vytrvalí v práci se
sebou, zvládnete pak vše a život bude jednodušší a krásnější !!!
za Altai centrum - Jitka Šanca